Werkzaamheden in Badhoevedorp

Voorstel Plan van Aanpak tussenevaluatie Verkeersstructuurplan Badhoevedorp

20 december 2023
Badhoevedorp, Nieuws

Het college van B&W stemde dinsdag 19 december in met het voorstel voor de tussenevaluatie van het Verkeersstructuurplan van Badhoevedorp. Het voorstel wordt begin 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad die hierover een besluit neemt.

Voor de tussenevaluatie zijn drie opties voorgesteld. Een belangrijk aandachtspunt bij de tussenevaluatie is: hoe kunnen we de leefbaarheid en de bereikbaarheid van Badhoevedorp in de toekomst zo goed mogelijk voor elkaar krijgen? In alle drie de varianten zit één verkeerstelling en het doorrekenen van het verkeersmodel. Bij twee varianten voeren we een belevingsonderzoek uit. Een belevingsonderzoek is een onderzoek over hoe inwoners het verkeer in het dorp ervaren. Het is aan de raad om een keuze te maken uit deze drie opties met elk een prijskaartje erbij.  

Wethouder Verkeer & Vervoer Marja Ruigrok: “De raad heeft gevraagd om een tussenevaluatie en dat gaan we dus doen. In welke vorm we de tussenevaluatie gaan uitvoeren is eerst aan de raad.” 

Zorg onder inwoners en ondernemers over het verkeer  

Het onderwerp ‘verkeer’ leeft onder de inwoners en ondernemers in Badhoevedorp. De inwoners ervaren meer verkeer en daardoor meer verkeersoverlast. Dit komt onder andere door de woningbouw van de nieuwe wijk Quatrebras. Maar ook door het verleggen van de buslijnen 192 en 195 en de omlegging van de Robert Kochstraat in september 2022. De verwachting is dat begin 2025 de bouw van Quatrebras klaar is.  

Tussenevaluatie Verkeersstructuurplan als Quatrebras klaar is 

De tussenevaluatie Verkeersstructuurplan Badhoevedorp gaat over het beoordelen van het in 2020 geactualiseerde Verkeersstructuurplan Badhoevedorp: Actualisatie Verkeersstructuurplan 2020.  In een verkeersstructuurplan wordt afgesproken wat de belangrijkste wegen in de toekomst zijn in het dorp. En welke maatregelen daarbij horen. Meestal vindt een evaluatie plaats als het hele plan met maatregelen is uitgevoerd: wat gaat goed, wat kan beter of anders. Maar de raad wil, door de zorgen van de inwoners en ondernemers over het verkeer, dat er een tussenevaluatie komt als de wijk Quatrebras klaar is. En heeft daarom het college gevraagd een Plan van Aanpak voor de tussenevaluatie op te stellen. Het plan van aanpak stelde de gemeente op en besprak deze met de dorpsraad. In samenspraak met de dorpsraad zal de tussenevaluatie opgezet worden.  

Begin 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over het Plan van Aanpak tussenevaluatie Verkeersstructuurplan Badhoevedorp. Foto: Henk Roolvink.