Afbeelding: schets van nieuwe sportpark

Sportclubs vragen om aanpassen ontwerp Sportpark de Veldpost

22 december 2021
Badhoevedorp

Op Sportpark de Veldpost krijgen verschillende sportverenigingen nieuwe clubgebouwen en velden. Atletiekvereniging Badhoevedorp verhuisde al naar het nieuwe sportpark. De sportverenigingen R.K.S.V. Pancratius en S.C. Badhoevedorp verhuizen later ook naar Sportpark de Veldpost. Voor Sportpark de Veldpost maakten we in 2015 een Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO). In het DSO staat waar de clubgebouwen en sportvelden komen.

Samenwerking Pancratius en S.C. Badhoevedorp 

Door de ontwikkelingen in en om Badhoevedorp besloten de Sportverenigingen R.K.S.V. Pancratius en S.C. Badhoevedorp om meer te gaan samenwerken. Dit staat ook op de websites van de verenigingen. Daarom sloten de twee verenigingen in november 2021 een samenwerkingsovereenkomst. Naast veel andere voordelen moet de samenwerking ook leiden tot een slimmer gebruik van de ruimte op Sportpark de Veldpost. Zo willen ze samen één clubhuis neerzetten. Dit is duurzamer en uiteindelijk ook goedkoper dan het bouwen van twee aparte clubhuizen. Ook ontstaat er op deze manier meer ruimte voor de honk- en softbalvelden. Deze kunnen dan zo geplaatst worden dat er minder last is van de zon.

Clubs vragen om aanpassen ontwerp Sportpark de Veldpost

Om dit mogelijk te maken, hebben de sportverenigingen aan de gemeente gevraagd om het DSO van Sportpark de Veldpost aan te passen. De gemeente stemt in met dit verzoek en gaat hiermee aan de slag, in overleg met beide verenigingen. Het doel van Sportpark De Veldpost blijft gelijk: ruimte bieden voor groei en ontwikkeling van de sport in Badhoevedorp.  En de verplaatsing van de sportverenigingen vanuit Schuilhoeve. In het aangepaste DSO komt een wijziging van de veldindeling en de locatie van het clubhuis. Nadat het DSO is aangepast stelt het college van burgemeester en wethouders het aangepaste DSO vast. We verwachten dat dit voor de zomer van 2022 gebeurt.

Update: RKSV Pancratius en de SC Badhoevedorp worden samen SCPB '22

Tijdens hun Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen besloten de verenigingen om met ingang van 1 juli 2022 te fuseren. De nieuwe naam zal worden SCPB ’22: Sport Combinatie Pancratius Badhoevedorp ’22. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het projectteam via 0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp van uw e-mail 'DSO Park de Veldpost'.