Lint oleanderlaan brug

Resultaten verkeerstelling november 2023

18 december 2023
Badhoevedorp

We meten de komende jaren het verkeer in Badhoevedorp. Dit doen we voor de tussenevaluatie van het Verkeersstructuurplan.

We telden van 4 november tot en met 17 november 2023 het verkeer

Met tellussen op de weg telden we hoeveel en welk verkeer er door de straten reed. Dus of er vrachtverkeer, bestelbussen of auto’s reden. En we maten hoe snel het verkeer reed. Uit de tellingen blijkt dat het verkeer in Badhoevedorp niet veel veranderde sinds de tellingen in mei 2023.  Op de webpagina verkeerstelling november 2023 leest u de uitkomsten van het onderzoek van mei 2023. Ook leest u hier de algemene conclusies met de telcijfers per straat. 

In 2024 en 2025 beoordelen we tussentijds het Verkeersstructuurplan (VSP)  

Het VSP maakten we in 2008. Daarna bespraken we het tweemaal opnieuw. En we pasten het in 2013 en 2020 naar de laatste inzichten aan. Een VSP kijkt 10 jaar vooruit, dus tot 2030. Behalve als er grote of uitgebreide veranderingen zijn die blijvend invloed hebben op de verkeersstromen. Met de gemeenteraad spraken we af dat wij het VSP van 2020 opnieuw bespreken als Quatrebras klaar is. Dit is begin 2025. Daarna tellen we nog een keer. De gemeenteraad beslist begin 2024 of we nog 2 keer in 2024 gaan tellen. De uitkomsten van alle tellingen hebben we nodig voor de tussenevaluatie (de tussentijdse beoordeling) van het VSP. 

U kunt contact opnemen met de gebiedsmanager Paul Heuberger als u vragen heeft   

U kunt een e-mail sturen via info@haarlemmermeer.nl . Zet in het onderwerp van uw mail ‘Verkeersonderzoek Badhoevedorp’.  Door de kerstvakantie duurt het iets langer voordat u een antwoord krijgt. Na 8 januari is Paul weer aanwezig. Hij is dan ook bereikbaar via telefoonnummer 06-28354798.