Verkeerstelling november 2023

We telden van 4 november tot en met 17 november 2023 het verkeer in Badhoevedorp. Met telslangen op de weg telden we hoeveel en welk verkeer er door de straten reed. Dus of er vrachtverkeer, bestelbussen of auto’s reden. En we maten ook hoe snel het verkeer reed. Op deze pagina staan de uitkomsten van het onderzoek van november 2023.

De manier waarop verkeer door Badhoevedorp rijdt verandert 

De A9 ligt niet meer in Badhoevedorp maar erbuiten. Het verkeer maakt nu anders gebruik van de straten in het dorp dan vóór de omlegging van de A9. In een aantal straten rijdt minder verkeer dan vroeger. Daarnaast komen er nieuwe woningen en daardoor meer auto’s en fietsers. Daarom maakten we de Actualisatie 2020 Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP). In een VSP staan afspraken over wat in de toekomst de belangrijkste wegen van het dorp zijn. Dit plan is de basis voor het inrichten van de woon- en leefomgeving.   

We telden van 4 november tot en met 17 november 2023 het verkeer op verschillende plekken in Badhoevedorp.  

We telden met telslangen 2 weken lang hoeveel verkeer er rijdt. En we maten met welke snelheid het verkeer rijdt. De verkeerstellingen zijn nodig om het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP) te beoordelen. We kozen een periode buiten de schoolvakanties om. In sommige straten werkte een aannemer aan de straat.  

Algemene conclusies uit de verkeerstellingen 

Uit de tellingen blijkt dat het verkeer in Badhoevedorp niet veel veranderde sinds de tellingen in mei 2023.  

Algemene conclusie: 

 • Er zijn geen grote veranderingen in de telcijfers. Op een enkele plek waar we telden reed meer verkeer. Het gaat om meetpunten op de Robert Kochstraat, Oleanderlaan en Pa Verkuijllaan.. 
 • Het verkeer reed bijna overal iets minder snel vergeleken met de vorige telling. Bij de Oleanderlaan was de snelheid nu rond de 50 km/u.  
 • De ontwikkelingen in het verkeer op alle straten passen binnen het Verkeersstructuurplan.  
 • Bij de Robert Kochstraat en de Oleanderlaan is meer verkeer sinds de vorige keer dat we telden.  
 • Het bouwverkeer rondom een aantal telpunten: Oleanderlaan, Robert Kochstraat en Pa Verkuijllaan zorgt waarschijnlijk voor meer vrachtverkeer op deze straten. Op de Oleanderlaan zien we in beide richtingen meer verkeer, op moment van tellen is het vooral een bouwweg. Op de Robert Kochstraat is meer verkeer op een deel van de straat te zien aan de kant van de Oleanderlaan. Op de Pa Verkuijllaan waren werkzaamheden van Centrum-Midden Oost en voor een van de bruggen aan het Lint.    

Bekijk ook de pagina met de tabellen van de verkeerstelling november 2023

In 2023 tellen we het verkeer 2 keer 

De tweede telling in 2023 was in november. Eerder telde we in mei. We telden op 2 nieuwe locaties: de Kamerlingh Onneslaan en de Plesmanlaan. Zo krijgen wij nog meer inzicht in de hoeveelheid verkeer, het soort verkeer en de snelheid van het verkeer.  

De straten waar we telden zijn:  

 • Bloemenbuurt:  Fuchsiastraat, Anjersingel, Keizersweg, Snelliuslaan, 
 • Rondom de Robert Kochstraat: Keplerstraat, Oleanderlaan, Robert Kochstraat, Kamerlingh Onneslaan 
 • In het centrum: Pa Verkuijllaan, Sloterweg, Zeemanlaan, Burgemeester Amersfoordtlaan,  
 • Andere straten: Plesmanlaan, Nieuwemeerdijk en S106.  

Conclusie per straat of buurt

De omgeving van de Robert Kochstraat blijft veranderen. In september 2022 ging de nieuwe Robert Kochstraat open. In september 2023 voerden we een vrachtverbod in op vrachtverkeer, met een uitzondering voor bestemmingsverkeer. Op de oude straat maakten we de grond klaar voor de bouw van woningen. En in november 2023 startte de bouw van ontwikkelaar AM. Op de Robert Kochstraat rijdt het verkeer tussen de Oleanderlaan en de Kamerlingh Onneslaan. Wij onderzochten hoeveel verkeer er op de Robert Kochstraat rijdt. De vorige keren was in september en oktober 2022 en in mei 2023. Met telslangen telden wij op 3 plekken hoeveel verkeer er door de Robert Kochstraat reed. 

We maten de snelheid van het verkeer. En we telden de verschillende soorten verkeer:   

 • Licht verkeer - auto’s, motoren en bestelbussen,  
 • Zwaar verkeer - vrachtverkeer en bussen.   

Conclusie over verkeer in de Robert Kochstraat 

 • Op 2 van de 3 telpunten reed meer verkeer dan bij de vorige telling. Vooral aan de kant van de Oleanderlaan.  
 • Vergeleken met de vorige telling reed aan de kant van de Oleanderlaan 2 keer zoveel vrachtverkeer. Dit komt waarschijnlijk door het bouwverkeer van Quatrebras.  
 • De snelheden zijn iets lager dan een jaar geleden. Over het algemeen zijn de snelheden op de Robert Kochstraat nu overal binnen norm.  

We telden op deze plekken op de Robert Kochstraat: 

In 2019, 2022, mei 2023 en november 2023 tussen de Oleanderlaan en de Hendrika Eijken van ’t Hofstraat. 

 • In januari 2019 reden hier gemiddeld 7.030 voertuigen per werkdag.  
 • In oktober 2022 was dat 3.953.   
 • In mei 2023 was dat 3661. 
 • In november 2023 was dat 3.6304. 

Vrachtverkeer:

 • In januari 2019 reden hier op een gemiddelde werkdag 372 vrachtwagens/bussen.    
 • In oktober 2022 zijn dat 228 vrachtwagens/bussen.  
 • In mei 2023 waren dat 167 vrachtwagens (de lijndienst reed niet in de periode van de tellingen).  
 • In november 2023 waren dat 323 vrachtwagens 

In 2015, 2022, mei 2023 en november 2023 tussen de Hendrika Eijken van ’t Hofstraat en de dokter Sabelstraat. 

 • In maart 2015 reden hier gemiddeld 11.242 voertuigen per werkdag.  
 • In oktober 2022 was dat 3.897.  
 • In mei 2023 was dat 3.241. Het aantal is op basis van tellingen van 4 t/m 17 mei. Op 18 en 19 mei was de telslang geblokkeerd. 
 • In november 2023 was dat 3.604. 

Vrachtverkeer

 • In maart 2015 reden hier op een gemiddelde werkdag 521 vrachtwagens/bussen.  
 • In oktober 2022 was dat 182 vrachtwagens/bussen.   
 • In mei 2023 waren dat 121 vrachtauto’s. De lijndienst reed in de periode van tellingen niet. Het aantal is op basis van tellingen van 4 t/m 17 mei. Op 18 en 19 mei was de telslang geblokkeerd.  
 • In november 2023 waren dat 137 vrachtauto’s  

In 2022 en 2023 tussen de Curiestraat en de dokter Sabelstraat. 

 • In september 2022 reden hier gemiddeld 5.627 voertuigen per werkdag.  
 • In oktober 2022 was dat 3.433.   
 • In mei 2023 was dat 3.378. 
 • In november 2023 was dat 3.885.  

Vrachtverkeer

 • In september 2022 reden hier op een gemiddelde werkdag 302 vrachtwagens/bussen.    
 • In oktober 2022 waren dat 157 vrachtwagens/bussen.  
 • In mei 2023 waren dat 207 vrachtwagens. De lijndienst reed niet in de periode van tellingen. 
 • In november 2023 waren dat 147 vrachtwagens.  

In 2020 maakten bewoners van de Bloemenbuurt zich zorgen over een toename van verkeer door de komst van de nieuwe wijk Quatrebras. En ze maakten zich zorgen over de verbinding tussen de Fuchsiastraat en de Schipholweg. In september 2023 maakten ze zich zorgen over het vrachtverbod op de Robert Kochstraat.  

Wij legden in 2021, 2022 en in mei en november 2023 telslangen neer. De tellingen geven aan hoe het verkeer zich ontwikkelt sinds de opening van de Oleanderlaan en de verandering van de Robert Kochstraat. In het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP) staat onze verwachting over hoe het verkeer zich ontwikkelt.   

 • In 2021, 2022 en (mei en november) 2023 telden we op de Anjersingel, tussen de Azaleastraat en de Anemoonlaan.    
 • In 2021, 2022 en (mei en november) 2023 telden we op de Fuchsiastraat, tussen de Anjersingel en de Lupinesingel.   
 • In 2022 en (mei en november) 2023 telden we op de Oleanderlaan in beide richtingen, tussen de Robert Kochstraat en de Schipholweg.    

Het aantal voertuigen op de Anjersingel en de Fuchsiastraat verandert een klein beetje 

 • De hoeveelheid voertuigen blijft ongeveer gelijk. Wel reed er iets meer vrachtverkeer. Bewoners merken dit en zien dat vooral zwaar vrachtverkeer moeite met de bochten in de straten. Het vrachtverbod op de Robert Kochstraat zorgde misschien voor de lichte stijging van vrachtverkeer in de Bloemenbuurt. 
 • Het aantal voertuigen op de Anjersingel steeg een beetje, er was weinig verandering in het verkeer op de Anjersingel. De Anjersingel zit nu op de helft van wat we volgens het VSP verwachten dat er kan rijden. Dit heet in het VSP de streefwaarde. En op een derde van het aantal voertuigen die er volgens de  landelijke regels mogen komen.  
 • We zien dat het vrachtverkeer bij de 3 tellingen wisselt. Sinds de laatste tellingen reden er gemiddeld 20 vrachtwagens per werkdag meer. Dit kan komen door de invoering van vrachtverbod op de Robert Kochstraat. We hebben alleen geen daling gezien in dat aantal vrachtwagens op de Robert Kochstraat. 

We telden op deze plekken in de Bloemenbuurt:  

De Anjersingel, tussen de Azaleastraat en de Anemoonlaan 

Na de toename van voertuigen in oktober 2022 telden we in mei 2023 minder en nu in november 2023 weer een iets meer verkeer. De aantallen zijn nog altijd lager dan dat ze waren voor de opening van de aansluiting van de Oleanderlaan op de Schipholweg. Ook zijn de aantallen niet hoger dan de landelijke regels toestaan. Volgens deze regels mogen er 6.000 motorvoertuigen per dag rijden op een 30km/u weg.   

 • In september 2021 reden hier gemiddeld 2.732 voertuigen per werkdag.    
 • In september 2022 was dat 1.519.   
 • In oktober 2022 reden er 2.239.   
 • In mei 2023 reden er 1.918. 
 • In november 2023 reden er 2.067. Door een slangbreuk telden we hier van 8 november tot en met 20 november.  

Vrachtverkeer: 

 • In september 2021 reden hier op een gemiddelde werkdag 66 vrachtwagens/bussen.    
 • In september 2022 waren dat 57 vrachtwagens/bussen.   
 • In oktober 2022 waren dat 124 vrachtwagens/bussen.   
 • In mei 2023 waren dat 77 vrachtwagens/bussen.  
 • In november 2023 waren dat 91 vrachtwagens/bussen. Door een slangbreuk telden we hier van 8 november tot en met 20 november. 

Fuchsiastraat, tussen de Anjersingel en de Lupinesingel   

 • In september 2021 reden hier gemiddeld 1.218 voertuigen per werkdag.    
 • In september 2022 was dat 1.928.   
 • In oktober 2022 reden er 2.788.   
 • In mei 2023 reden er 2.525. 
 • In november 2023 reden er 2.660.  

Oleanderlaan   

De Oleanderlaan is een weg met 2 aparte rijbanen. Het verkeer tellen we daarom per richting. We telden de aantallen van de 2 richtingen bij elkaar op. We zien dat het aantal voertuigen ongeveer gelijk is aan een jaar eerder. Het verkeer het dorp in is iets meer dan het dorp uit. Dit kan voor een deel komen door het bouwverkeer. Op dit moment werken de aannemers aan beide kanten van de Oleanderlaan. De Oleanderlaan is een bouwweg met ook normaal verkeer.  Het aantal voertuigen dat we telden is net onder de voorspelling is van aantal voertuigen in 2030.  In totaal reden er op de Oleanderlaan meer voertuigen dan bij de vorige telling. De voorspelling is dat hier in 2030 dan 7.800 voertuigen rijden.   

 • In oktober 2022 reden door de Oleanderlaan gemiddeld 7.517 voertuigen per werkdag:
  -   Tussen de Schipholweg en de Robert Kochstraat 4.049 voertuigen.  
  -    En tussen de Robert Kochstraat en de Schipholweg 3.468 voertuigen. 
 • In mei 2023 reden er gemiddeld 6.849 voertuigen per werkdag:
  - Tussen de Schipholweg en de Robert Kochstraat 3.659 voertuigen.  
  - En tussen de Robert Kochstraat en de Schipholweg 3.190 voertuigen. 
 • In november 2023 reden er gemiddeld 7.610 voertuigen per werkdag.  
  - Tussen de Schipholweg en de Robert Kochstraat 4.006 voertuigen.  
  - En tussen de Robert Kochstraat en de Schipholweg 3.604 voertuigen. 

We maten de snelheid  

Om te bepalen of het verkeer niet sneller rijdt dan is toegestaan moet 85% van de automobilisten niet te hard rijden. Dit heet de V85-percentiel. Volgens de landelijke regels is er pas een probleem als meer dan 15% van de automobilisten harder rijdt dan 7 km/u boven de toegestane maximumsnelheid.   De snelheden in Fuchsiastraat, Anjersingel, Oleanderlaan maten we ook. We zien dat de snelheden ongeveer gelijk blijven En dat de V85-snelheden nu ook op de Oleanderlaan binnen de verbaliseringslimiet ligt. Dat is de snelheid vanaf wanneer je een boete voor te hard rijden kunt krijgen. 

 Anjersingel, tussen de Azaleastraat en de Anemoonlaan  

Net als in oktober 2022 en mei 2023 maten we in november 2023 dezelfde snelheden. Op de Anjersingel waar 30 km/ u geldt, rijdt ongeveer 15% van de automobilisten harder dan 32 km/u. Dit ligt nog wel binnen de regel van maximumsnelheid + 7km/u. De gemiddeld gereden snelheid op de Anjersingel is 28 km/u.     

Fuchsiastraat, tussen de Anjersingel en de Lupinesingel   

Op de Fuchsiastraat waar 30 km/u geldt, rijdt ongeveer 15% van de automobilisten harder dan 36 km/u.  Dit past binnen de regels. De gemiddeld gereden snelheid op de Fuchsiastraat is 31 km/u.  

Oleanderlaan 

Op de Oleanderlaan waar 50 km/u geldt, rijdt ongeveer 15% van de automobilisten harder dan 50,5 km/u. Dit ligt nog wel binnen de regel van maximumsnelheid + 7km/u. De gemiddelde gereden snelheid is 42,5 km/u. Hierbij kijken we naar het gemiddelde van de 2 richtingen omdat het om 1 weg gaat. 

We telden de Kamerlingh Onneslaan nu voor het eerst sinds de start van de gebiedsontwikkeling. De telslang lag tussen de Franklinstraat en de Zeemanlaan. We zien de helft minder verkeer sinds de laatste telling vóór de omlegging van de A9. Dit geldt ook voor het vrachtwagens. Het aantal voertuigen is nog wel boven de voorspelling voor 2030. We houden dit in de gaten. Automobilisten reden ook minder hard. In 2024 passen we de Kamerlingh Onneslaan nog verder aan. We zien dan of daardoor de aantallen en snelheid nog veranderd. De voorspelling voor 2030 is dat op de Kamerlingh Onneslaan in de toekomst 4.200 voertuigen kunnen rijden.   

 • In februari 2012 reden er gemiddeld 7.934 voertuigen door de Kamerlingh Onneslaan per werkdag. Op een gemiddelde werkdag reden hier 377 vrachtwagens/bussen.  
 • In januari 2013 reden er 9.606 voertuigen waarvan 447 vrachtwagens.   
 • In augustus 2014 reden er 10.078 voertuigen waarvan 459 vrachtwagens.  
 • In mei 2015 reden er 9.543 voertuigen waarvan 413 vrachtwagens.  
 • In november 2023 reden er 4.877. Op een gemiddelde werkdag reden hier 147 vrachtwagens.  

Het verkeer rijdt binnen de norm op de Kamerlingh Onneslaan 

In de metingen van 2012, 2013, 2014, 2015 reed het verkeer gemiddeld 46 km/u, in november was dat 36 km/u. Op de Kamerlingh Onneslaan waar 50 km/ u geldt, rijdt ongeveer 15% van de automobilisten harder dan 43,6 km/u. Dit ligt ruim binnen de regel van maximumsnelheid + 7km/u.     

In september 2021 telden we voor het eerst in de Keizersweg. Na de opening van de Oleanderlaan op de Schipholweg nam het verkeer op de Keizersweg af. In de telling van november 2023 zien we een kleine toename van het aantal voertuigen op de Keizersweg. Het is nog steeds onder de voorspelling voor 2030. Volgens deze voorspelling kunnen op de Keizersweg 4.000 voertuigen rijden. De telslang lag tussen tussen de Anemoonlaan & Snelliuslaan. In het verkeersstructuurplan staat een stippellijn. Deze stippellijn laat zien dat in de toekomst de weg hier door kan lopen. Automobilisten reden minder hard dan bij de telling in mei 2023.  

 • In september 2021 reden er gemiddeld 3.360 voertuigen per werkdag door de Keizersweg. Op een gemiddelde werkdag reden hier 268 vrachtwagens.  
 • In september 2022 reden er 1.853 voertuigen waarvan 146 vrachtwagens.   
 • In oktober 2022 reden er 1.818 voertuigen waarvan 119 vrachtwagens.  
 • In mei 2023 reden er 1.916 voertuigen waarvan 140 vrachtwagens.  
 • In november 2023 reden er 2.138. Op een gemiddelde werkdag reden hier 156 vrachtwagens.  

Het verkeer op de Keizersweg rijdt niet te hard 

In de metingen vanaf 2021 reed het verkeer gemiddeld 27 km/u, in november was dat 26 km/u. Op de Keizersweg waar 30 km/u geldt, rijdt ongeveer 15% van de automobilisten harder dan 31 km/u. Dit ligt binnen de regel van maximumsnelheid + 7km/u.     

We telden 3 keer het verkeer in de Keplerstraat. In oktober 2022 en in mei en november 2023. We vergelijken de tellingen met de voorspellingen uit de Actualisatie 2020 Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP). We legden telslangen neer op de weg in de Keplerstraat, tussen de Sloterweg en de Torricellistraat. Met de telslangen telden wij het verkeer dat per 24 uur, op een doordeweekse dag, door de Keplerstraat reed. Dus of er vrachtverkeer, (bestel)bussen of auto’s reden. En we maten de snelheid van het verkeer.   

Het verkeer op de Keplerstraat blijft gelijk  

De voorspelling voor 2030 is dat op de Keplerstraat in de toekomst 3.000 voertuigen kunnen rijden.   

 • In oktober 2022 reden er gemiddeld 2.325 voertuigen per werkdag door de Keplerstraat. Op een gemiddelde werkdag reden hier 101 vrachtwagens/bussen.  
 • In mei 2023 telden we opnieuw. Er reden 2.002 voertuigen door de Keplerstraat waarvan 63 vrachtwagens.    
 • In november 2023 reden er 2.296. Op een gemiddelde werkdag reden hier 79 vrachtwagens.  

Het verkeer houdt zich aan de snelheid in de Keplerstraat 

We maten de snelheid van het verkeer in de Keplerstraat. In de Keplerstraat geldt 50 km/u. De uitkomst van de snelheidsmeting is dat ongeveer 85% van de automobilisten 37,7 km per uur of langzamer rijdt. Om te bepalen of het verkeer niet sneller rijdt dan is toegestaan, moet 85% van de automobilisten niet te hard rijden. Dit heet de V85-percentiel. Volgens de landelijke regels is er pas een probleem als meer dan 15% van de automobilisten harder rijdt dan 7 km/u boven de toegestane maximumsnelheid.    

We legden in 2014, 2015, in oktober 2022 en in mei en november 2023 telslangen neer op de Sloterweg. Met de telslangen telden wij het aantal voertuigen dat per 24 uur, op een doordeweekse dag, over de Sloterweg reed. Dus of er vrachtverkeer, bussen, bestelbussen of auto’s reden. En we maten de snelheid van het verkeer.    

Weinig verandering van hoeveelheid verkeer op de Sloterweg

 • Het aantal voertuigen op de Sloterweg veranderde nauwelijks. Het vrachtverkeer op het 30km/u deel werd minder, dit komt voor het grootste deel doordat de bus hier weg is. In september 2023 voerden we een vrachtverbod in voor voertuigen boven de 15.000 kilo. 
 • We telden het verkeer op de Sloterweg tussen de Adelaarstraat en de Sperwerstraat en ook tussen de Schipholweg en de Keplerstraat. Daar telden we minder voertuigen dan wij volgens het VSP in 2030 verwachten.   
 • De snelheid nam verder af, maar het is nog altijd te hoog voor een 30km/u weg. We maten 11 km/u boven de maximale snelheid. Dat is 4 km/u boven snelheid waarbij je een boete kunt krijgen. Net als bij het tellen in mei 2023, bouwden we ook in november 2023 nog aan de brug van het Lint op de Sloterweg. We hadden verwacht dat de snelheid lager zou worden, dit was helaas nog niet zo.  We passen de Sloterweg nog verder aan. Daarna kunnen we pas de gevolgen zien van de nieuwe situatie en of de snelheid omlaag gaat.  

We telden het verkeer op de Sloterweg    

 • In 2014, 2022, mei 2023 en november 2023 telden we op de Sloterweg. Tussen de Adelaarstraat en de Sperwerstraat.    
 • In 2015, 2022, mei 2023 en november 2023 telden we op de Sloterweg. Tussen de Schipholweg en de Keplerstraat.    
 • Voor de Sloterweg deden we tussen 2014 en 2022 geen andere tellingen. Hierdoor kunnen wij de tellingen van oktober 2022 alleen vergelijken met de tellingen uit 2014 en 2015. Daarom vergeleken we de uitkomst van de telling met de voorspellingen uit het vernieuwde VSP Badhoevedorp.  

Sloterweg, tussen de Adelaarstraat en de Sperwerstraat   

 • In 2014 reden hier gemiddeld 3.602 voertuigen per werkdag.    
 • In oktober 2022 was dat 4.937. 
 • In mei 2023 waren dat er 4.900 (de telling liep voor deze locatie van 12 t/m 22 mei 2023).   
 • In november 2023 reden hier 4.821. 
 • In 2030 verwachten wij dat hier 5.300 voertuigen rijden.    

Vrachtverkeer

 • In 2014 reed hier op een gemiddelde werkdag 66 vrachtwagens/bussen.    
 • In oktober 2022 zijn dat 209 vrachtwagens/bussen.   
 • In mei 2023 reden er 321 vrachtwagens/bussen.  
 • In november 2023 reden hier 224 vrachtwagens. 

Sloterweg, tussen de Schipholweg en de Keplerstraat 

 • In 2015 reden hier gemiddeld 3.097 voertuigen per werkdag.    
 • In oktober 2022 was dat 6.091. 
 • In mei 2023 was dat 5.339.    
 • In november 2023 reden er 5.485 voertuigen.  
 • In 2030 verwachten wij dat hier 6.400 voertuigen rijden.   

Vrachtverkeer

 • In 2015 reed hier op een gemiddelde werkdag 125 vrachtwagens/bussen.   
 • In oktober 2022 reden er 706 vrachtauto’s/bussen 
 • In mei 2023 telden wij 518 vrachtauto’s/ bussen.  
 • In november 2023 reden er 534 vrachtauto’s. 

Snelheden veranderen niet op de Sloterweg  

 • De gemiddeld gereden snelheid op de Sloterweg, tussen de Adelaarstraat en de Sperwerstraat, is 33,4 km/u. 
 • Op het deel tussen de Schipholweg en de Keplerstraat is dit 28 km/u.  
 • Op de Sloterweg tussen de Adelaarstraat en de Sperwerstraat is de maximumsnelheid 30 km/u. Daar rijdt ongeveer 15% harder dan 41 km/u. Dat betekent dat iets meer dan 15%  4 km/u harder rijdt dan 7 km/u boven de toegestane maximumsnelheid. Dit is volgens het V85 percentiel te hard. 

Er zijn geen veranderingen tussen de tellingen van oktober 2022, mei 2023 en november 2023 in de V85 snelheden. Om te bepalen of het verkeer niet sneller rijdt dan is toegestaan, moet 85% van de automobilisten niet te hard rijden. Dit heet de V85-percentiel. Volgens de landelijke regels is er pas een probleem als meer dan 15% van de automobilisten harder rijdt dan 7 km/u boven de toegestane maximumsnelheid.  

We telden het verkeer op de Pa Verkuijllaan. Tussen de Burgemeester Amersfoordtlaan en de Arendstraat.  We legden hier in 2015, in oktober 2022, in mei 2023 en in november 2023 telslangen neer. Met de telslangen telden wij het aantal voertuigen dat per 24 uur op een doordeweekse dag over de Pa Verkuijllaan reed. Dus of er vrachtverkeer, bussen, bestelbussen of auto’s reden. En we maten de snelheid van het verkeer. Voor de Pa Verkuijllaan geldt dat er tussen 2015 en 2022 geen andere tellingen zijn. Daarom vergelijken wij tellingen van oktober 2022, mei 2023 en november 2023 met de tellingen uit 2015. En ook met de voorspellingen uit de Actualisatie 2020 Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP).   

Er rijdt niet te veel verkeer op de Pa Verkuijllaan, wel meer vrachtverkeer 

De voorspelling voor 2030 is dat op de Pa Verkuijllaan in de toekomst 9.100 voertuigen kunnen rijden. Het aantal voertuigen dat we telden blijft hier onder. In november 2023 is het aantal vrachtauto’s en bussen veel meer. Een deel komt door de buslijn 195 die over de Pa Verkuijllaan rijdt en het vrachtverbod op de Sloterweg. Verder is de toename opvallend en we weten niet waarom. We weten niet waarom omdat we niet meer verkeer tellen bij de telslang van de Burgemeester Amersfoordtlaan richting de Sloterbrug. Het kan zijn dat het verkeer is richting de Zeemanlaan. Het kan ook komen door het verkeer voor bouwwerkzaamheden in de straat. De voorbereiding van brug van het Lint en het klaarmaken van de grond voor de bouw van de woningen in Centrum Oost. De bouwverkeer routes lopen over de Pa Verkuijllaan.  

 • In 2015 reden hier gemiddeld 4.269 voertuigen per werkdag.    
 • In oktober 2022 was dat 6.334.  
 • In mei 2023 was dat 5.729.   
 • In november 2023 was dat 6.730. 
 • In 2030 verwachten wij dat hier 9.100 voertuigen rijden.    

Vrachtverkeer

 • In 2015 reed hier op een gemiddelde werkdag 192 vrachtwagens/bussen.    
 • In oktober 2022 waren dat 239 vrachtwagens/bussen.  
 • In mei 2023 zijn dat 188 vrachtwagens/bussen. 
 • In november 2023 zijn dat 483 vrachtwagens/bussen. 

Het verkeer houdt zich aan de snelheid op de Pa Verkuijllaan 

We maten de snelheid van het verkeer tussen de Burgemeester Amersfoordtlaan en de Arendstraat. Hier is de maximumsnelheid 50 km/u. De gemiddelde gereden snelheid is 35 km/u. Om te bepalen of het verkeer niet sneller rijdt dan is toegestaan, moet 85% van de automobilisten niet te hard rijden.  

We telden het verkeer op de Zeemanlaan. De Zeemanlaan telden we eerder in mei 2011 en daarna in mei 2023. Het aantal voertuigen verdubbelde sinds de telling van mei 2023. Het vrachtverkeer nam juist af, we telden de helft van het aantal vrachtwagens. Het verkeer rijdt gemiddeld 30km/u. In de toekomst komt er een ‘knip’ in de Zeemanlaan. Dit betekent dat er geen verkeer meer van de Kamerlingh Onneslaan naar de Sloterweg kan rijden via de Zeemanlaan). Daarom staat er nu ‘geen verwachting’ in de tabel bij de verwachting volgens VSP 2030.  

Op de Zeemanlaan rijden meer voertuigen, wel minder vrachtverkeer  

 • In mei 2011 reden er 7.603 voertuigen, waarvan 494 vrachtwagens/bussen 
 • In mei 2023 was dat 2.680 voertuigen, waarvan 136 vrachtwagens/bussen 
 • In november 2023 reden er 5.286 voertuigen, waarvan 60 vrachtauto’s 

We maten de snelheid van het verkeer op de Zeemanlaan tussen Sloterweg en van der Waalstraat. Hier is de maximumsnelheid 50 km/u. De gemiddelde gereden snelheid is 30 km/u. Om te bepalen of het verkeer niet sneller rijdt dan is toegestaan, moet 85% van de automobilisten niet te hard rijden.  

We telden het verkeer op de Burgemeester Amersfoordtlaan tussen Pelikaanstraat en Badhoevelaan. De Burgemeester Amersfoordtlaan telden we in januari 2013. Aantal voertuigen op de Burgemeester Amersfoordtlaan verandert nauwelijks. De lichte groei vergeleken met de vorige telling kan voor een deel komen door de werkzaamheden in Amsterdam aan de S107 bij het Ecuplein. Hierdoor reed het verkeer misschien om via de Sloterweg.  

Burgemeester Amersfoordtlaan: het vrachtverkeer bleef ongeveer gelijk 

 • In januari 2013 reden er gemiddeld 4.709 voertuigen per werkdag, waarvan 315 vrachtwagens/bussen 
 • In mei 2023 waren dat 5.413 voertuigen, waarvan 324 vrachtwagens/bussen. 
 • In november 2023 reden er 5.735 voertuigen, waarvan 321 vrachtwagens/bussen. 
 • In Actualisatie VSP 2020 verwacht aantal voertuigen: 7.700. 

We maten de snelheid van het verkeer op de Burgemeester Amersfoordtlaan tussen Pelikaanstraat en Badhoevelaan. Hier is de maximumsnelheid 50 km/u. De gemiddelde gereden snelheid is 40 km/u en de V85 was 50 km/u. Om te bepalen of het verkeer niet sneller rijdt dan is toegestaan, moet 85% van de automobilisten niet te hard rijden.  

In november 2023 telden we ook op de Nieuwemeerdijk, de S106 en de Plesmanlaan. De aantallen staan in de tabel verkeerstelling november 2023. 

Op de Nieuwemeerdijk neemt de snelheid en aantal voertuigen af.  

We telden tussen Sloterweg en Burg. Amersfoordtlaan. Het aantal voertuigen dat deze weg aankan is volgens de regels van de gemeente 5.000.  

 • In oktober 2014 reden er gemiddeld 4.236 voertuigen per werkdag, waarvan 132 vrachtwagens. 
 • In april 2018 waren dat 4.610 voertuigen, waarvan 182 vrachtwagens. 
 • In juni 2022 waren dat 4.538 voertuigen, waarvan 342 vrachtwagens. 
 • In mei 2023 waren dat 4.649 voertuigen, waarvan 324 vrachtwagens. 
 • In november 2023 reden er 4.258 voertuigen, waarvan 205 vrachtwagens. 

S106, Tussen rotonde Lijnden en Lijnderbrug 

Op de S106 maten we een afname van verkeer. Tijdens het meten waren er werkzaamheden op de S107 bij het Ecuplein. Verkeer naar Osdorp koos daardoor mogelijk andere routes.  

 • In februari 2013 reden er gemiddeld 19.074 voertuigen per werkdag, waarvan 767 vrachtwagens. 
 • In juni 2014 waren dat 20.293 voertuigen, waarvan 942 vrachtwagens. 
 • In oktober 2015 waren dat 20.189 voertuigen, waarvan 1.052 vrachtwagens. 
 • In mei 2023 waren dat 27.774 voertuigen, waarvan 560 vrachtwagens. 
 • In november 2023 reden er 25.187 voertuigen, waarvan 485 vrachtwagens. 

Plesmanlaan 

We telden voor het eerst op de Plesmanlaan. Op de Plesmanlaan is het aantal voertuigen en de snelheden ruim binnen norm. 

 • In november 2023 reden er gemiddeld 1.924 voertuigen per werkdag, waarvan 20 vrachtwagens. 
 • Het streven voor dit soort wegen in de gemeente is het aantal voertuigen: 4.000. 

We maten de snelheid van het verkeer op de Plesmanlaan. Hier is de maximumsnelheid 30 km/u. De gemiddelde gereden snelheid is 27 km/u en de V85 was 34 km/u. Om te bepalen of het verkeer niet sneller rijdt dan is toegestaan, moet 85% van de automobilisten niet te hard rijden. Dit heet de V85-percentiel. Volgens de landelijke regels is er pas een probleem als meer dan 15% van de automobilisten harder rijdt dan 7 km/u boven de toegestane maximumsnelheid.  

U kunt contact opnemen met de gebiedsmanager Paul Heuberger als u vragen heeft   

U kunt een e-mail sturen via info@haarlemmermeer.nl . Zet in het onderwerp van uw mail ‘Verkeersonderzoek Badhoevedorp’.  Door de kerstvakantie duurt het iets langer voordat u een antwoord krijgt. Na 8 januari is Paul weer aanwezig. Hij is dan ook bereikbaar via telefoonnummer 06-28354798.