Logo van Rekenkamer Haarlemmermeer dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een site van de gemeente Haarlemmermeer

Onderzoeken 2021

Hier staan de onderzoeken die de rekenkamer in 2021 heeft verricht.

Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente bij vergunningen - november 2021

De rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de beleving van inwoners en ondernemers bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen. De conclusies een aanbevelingen staan in de nota 
Maatwerk zonder willekeur? Hierin staat ook de reactie van het college van B&W op de conclusies en aanbevelingen van rekenkamer. De rekenkamer heeft haar bevindingen gebaseerd op het feitenrapport van SIRA.

Onderzoek naar het beleid en de stijgende kosten voor Jeugdzorg - oktober 2021

De rekenkamer heeft op verzoek van de gemeenteraadexterne-link-icoon een onderzoek gedaan naar het beleid en de stijgende kosten voor Jeugdzorg in de gemeente Haarlemmermeer. De conclusies en aanbevelingen staan in de nota Koersvast maar doelloos.

Hierin staat ook de reactie van het college van B&W. De rekenkamer heeft zich in haar nota gebaseerd op het bevindingenrapport van onderzoeksbureau jb Lorenz. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn samengevat in onderstaand filmpje.

Video: belangrijkste resultaten onderzoek kosten jeugdzorg

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Lerend onderzoek Rollen van de raad bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) - mei 2021

De rekenkamer is samen met de raad en experts nagegaan welke rollen de gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft bij het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en hoe hij deze rollen adequaat kan vervullen. Het resultaat omvat:

  • Een inspiratiedocument dat is bedoeld ter informatie voor raadsleden en/of voor het geven van een nieuwe impuls aan een discussie over de rol van de gemeenteraad van Haarlemmermeer bij de VRK.
  • Een Notitie van Prof. dr. Marcel Boogers over de wettelijke taken van de VRK en de rollen die raadsleden kunnen invullen bij het bestuur van de VRK en andere gemeenschappelijke regelingen.
  • Een reactie van het college van B&W op het onderzoek.
  • Een nawoord van de rekenkamer.

Vervolgonderzoek Duurzaamheid - maart 2021

De rekenkamer heeft onderzocht of het college de aanbevelingen van het onderzoek Genoeg energie voor versnelling? uit 2017 heeft uitgevoerd.

De resultaten staan in de notitie Vervolgonderzoek Duurzaamheid. Het college geeft een bestuurlijke reactie op de conclusies en aanbevelingen.