Het groene recreatiehart van Haarlemmermeer

Beeldkwaliteitsplan

Op deze pagina staan de beeldkwaliteitsplannen van PARK21. Deze beeldkwaliteitsplannen tonen het ambitieniveau van de ruimtelijke kwaliteit voor het park en bevatten de formele regels waaraan ruimtelijke initiatieven in PARK21 moeten voldoen.