Logo van Lisserbroek dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Woningen en voorzieningen

Wat gaat er gebeuren in Lisserbroek? 

Er komen 2 nieuwe woonwijken in Lisserbroek:

  1. De wijk Binnenturfspoorexterne-link-icoon: tussen de Lisserbroekerweg, de Lisserweg, Turfspoor en de Lisserdijk.
  2. De wijk Lisserbroek Noord: tussen de Ringvaart en de IJweg, de N207 en de Lisserdijk. 

Daarnaast komen er nieuwe en aanpassingen aan wegen en voorzieningen zoals scholen en sportvelden. Ook het dorpshart en het groen worden opnieuw ingericht.

Hoe Lisserbroek eruit moet komen te zien is door bewoners, ontwikkelaars en de gemeente in 2015 beschreven in het 'Ambitiedocument Lisserbroek'.
De gemeenteraad heeft het Ambitiedocument in 2016 vastgesteld.

De 'Gebiedskaart Lisserbroek 2040' was de volgende stap. Hierin staan negen wensen voor de ontwikkeling van Lisserbroek, zoals een centrale ligging van het dorpshart, behoud van het karakteristieke landschap, ontlasten van de polderwegen en het autoverkeer zo snel mogelijk uit de wijken naar buiten leiden. De gemeenteraad stelde de Gebiedskaart in 2018 vast.

De verdere uitwerking van de plannen voor Lisserbroek staat in de Gebiedsenveloppen. Op dit moment wordt gewerkt aan de Gebiedsenveloppen Noord en Binnenturfspoor.

Voorzieningen

Door de twee nieuwe woonwijken komen er veel nieuwe inwoners in Lisserbroek. Hierdoor zijn er ook meer scholen, kinderdagverblijven, sportverenigingen, huisartsen en andere voorzieningen nodig. De gemeenten Lisse en Haarlemmermeer hebben onderzocht welke nieuwe voorzieningen nodig zijn. In het Rapport Voorzieningenonderzoek leest u meer over het onderzoek naar de voorzieningen in Lisserbroek. Dit onderzoek kunt u toegestuurd krijgen door een e-mail te sturen naar lisserbroek@haarlemmmermeer.nl