Logo van Lisserbroek dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Impressie van Turfspoor

Voorbereiding bestemmingsplan Turfspoor en Lisserbroek-Noord van start

23 september 2021
Lisserbroek

Om nieuwe woningen, winkels, scholen en wegen te kunnen bouwen in Turfspoor en Lisserbroek-Noord in Lisserbroek is een nieuw bestemmingsplan nodig. De voorbereiding daarvoor is begonnen. De eerste stap is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Het concept daarvan ligt nu ter inzage

In de NRD staat wat de plannen zijn en welke milieueffecten moeten worden onderzocht. Het gaat bijvoorbeeld om de gevolgen van de bouw voor de luchtkwaliteit, voor de gezondheid van de mensen die er wonen, het water of de veiligheid. Dat wordt gebruikt voor de Milieueffectrapportage (MER). Deze MER is een onderdeel van het bestemmingsplan.

Zienswijzen indienen

Het concept van de NRD is af en ligt ter inzage. Iedereen kan het stuk downloaden op de site van Officiële Bekendmakingenexterne-link-icoon. Reageren kan tot 6 weken na 22 september door een zienswijze in te dienen. Dat kan mondeling in het raadhuis, via een brief aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer (Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp) of via een online formulier. Over alle zienswijzen komt een nota van beantwoording met een overzicht van alle zienswijzen. Er staat ook in wat er is aangepast in de NRD. De gemeenteraad stelt de definitieve NRD vast.