Logo van Lisserbroek dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Stappen ontwikkeling

Voordat de bouw van woningen kan starten, zijn verschillende stappen nodig. Hieronder staan de stappen aangegeven.

2014

De 'Structuurvisie Parels aan de Ringvaart' is opgesteld. Hierin staat beschreven hoe de gemeente de woningbouw in het westelijk deel van Haarlemmermeer op grote lijnen gaat invullen.

2015

Het `Ambitiedocument Lisserbroek` is opgesteld. Hierin staat hoe Lisserbroek er in de toekomst uit zou moeten zien. In 2016 heeft de gemeenteraad dit document vastgesteld en het vormt de basis voor de ontwikkeling van Lisserbroek.

2016

Het 'Plan van Aanpak Lisserbroek Turfspoor' is gemaakt: de dorpsvertegenwoordiging, gemeente en bouwontwikkelaars geven hierin aan wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn.

2017

Een concept ‘Gebiedskaart Lisserbroek 2040’ is vastgesteld. Hierin staat wat belangrijke uitgangspunten zijn voor de ontwikkeling. Deze kaart is tot stand gekomen door samenwerking van bewoners, ontwikkelpartijen en de gemeente.  

2018

De ‘Gebiedskaart Lisserbroek 2040’ is vastgesteld.

2019 

De Gebiedsenveloppen Binnenturfspoor en Noord worden gemaakt, dit is de verdere uitwerking van de plannen voor de uitbreiding.

Hierna volgen de ontwikkelstrategie, waarin meer randvoorwaarden voor de ontwikkeling staan. Ook gaan de ontwikkelpartijen aan de slag met een bestemmingsplan. Hierin staan bijvoorbeeld het groen, water en de wegen. Lees meer over de ontwikkelpartijen en vragen aan hen op de pagina 'vragen'.

Met het bestemmingsplan toetst de gemeente op punten die in de Gebiedskaart 2040 staan. Als dat positief is, brengt de gemeente dit bestemmingsplan in de inspraakprocedure.

Als het bestemmingsplan definitief is, komt er per deelplan een bouwvergunningsprocedure. Daarna start het aanleggen van bouwwegen en riolering, het bouwen van de woningen en het inrichten van de openbare ruimte