Logo van Lisserbroek dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

gebiedskaart lisserbroek 2040

Plannen voor 2500 tot 4000 woningen in Lisserbroek

03 juni 2020
Lisserbroek

In Lisserbroek zijn plannen voor het bouwen van 2500 tot 4000 nieuwe woningen in twee nieuwe woongebieden: Binnenturfspoor en Noord. Diverse marktpartijen zijn uitgenodigd om woningbouw mogelijk te maken. Om de haalbaarheid van de verdere planontwikkeling nader te onderzoeken voor het woningbouwproject in Lisserbroek Binnenturfspoor (BTS) en Noord sluiten de gemeente en marktpartijen intentieovereenkomsten af. De gemeente heeft hierin een regiefunctie.

“Bewoners, grondeigenaren en de gemeente hebben in een zogenaamd Driehoeksoverleg hun krachten gebundeld,” zegt wethouder woningbouw Jurgen Nobel. “Dat is belangrijk, want we willen allemaal hetzelfde, veel woningen in de westflank van Haarlemmermeer. Om echt tot 4000 woningen te komen, zijn grote investeringen noodzakelijk in wegen en openbaar vervoer. Samenwerking met buurgemeenten en provincies is daarbij essentieel.”

Een voorbeeld van deze samenwerking is de aanleg van de hoogwaardige OV-verbinding tussen Noordwijk en Amsterdam/ Schiphol, plus fietsverbindingen. Voor de zomer zou een volgende concrete stap gezet moeten zijn voor deze verbinding. “Het traject Lisse-A44 is, ondanks het besluit van de provincie Noord-Holland om dit deel van de Duinpolderwegroute niet meer uit te voeren, voor Haarlemmermeer nog steeds van belang”, zegt wethouder verkeer en vervoer Marja Ruigrok. “Als we aan de enorme woningopgave willen voldoen, is een weg door dit gebied essentieel, niet alleen voor Haarlemmermeer, maar ook voor de omringende gemeenten. Hier blijven we dus stevig op inzetten.”

Verbonden dorp

De ontwikkeling van Lisserbroek Noord en Binnenturfspoor zorgen ervoor dat Lisserbroek kan groeien naar een dorp met eigen voorzieningen en een ruim woningaanbod. De nieuwbouw zal passen bij het dorpse en landelijke karakter van Lisserbroek. In het Driehoeksoverleg en in de gebiedsontwikkeling is aandacht voor sociale duurzaamheid, ruimtelijke verbinding en versterking van de bestaande dorpskern. Lisserbroek blijft één geheel met een nieuw sfeervol dorpshart en het dubbeldorp Lisserbroek/Lisse wordt sterker. Er is in de ontwikkeling speciaal aandacht voor ontmoeting en verbinding tussen jong en oud, nieuwe bewoners en bestaande Lisserbroekers, oude kern en nieuwe buurten. Ook de verbinding met Lisse speelt hierin een rol.