.

Korte termijn maatregelen Lisserbrug

In de afgelopen periode zijn er een aantal korte termijn maatregelen op de Lisserbrug doorgevoerd. Deze zijn gebaseerd op de maatregelen die tijdens de bewonersbijeenkomsten in 2017 en 2018 naar voren kwamen.

Doorgevoerde maatregelen

 • De verkeerslichten en de bekabeling bij de brug zijn vervangen;
 • Nieuwe software voor de verkeerslichten is geïnstalleerd, waardoor het verkeer beter geregeld wordt;
 • Het verkeerslichte systeem bij een brugopening is aangepast. Buiten de spitsperiode krijgt de richting groen die op dat moment aan de beurt was. Binnen de Spitsperiodes 07.00-09.00uur een 16.00-19.00 uur krijgt de Kanaalstraat eerst groen. Dit is een proef tot 1 januari, daarna wordt gekeken of het de proef omgezet kan worden in een definitieve situatie;
 • Fietsers krijgen 2 seconden meer tijd voor groen licht. De fietser krijgt zo meer tijd om voor het autoverkeer uit de brug over te rijden. Ook dit is een proef is tot het einde van het jaar;
 • Er is een nieuw licht voor de fietsers geplaatst die aftelt naar het moment waarop de fietser groen krijgt;
 • Aan de zijde van Lisserbroek zijn extra lussen voor de fietser aangebracht in het asfalt. Een lus bepaalt of er mensen voor het verkeerslicht staan en of een bepaalde richting groen krijgt of dat het niet hoeft.
 • Voor het autoverkeer liggen er in het wegdek lussen die signaleren of er nog auto’s in de wachtrij voor de brug staan. Als een automobilist niet goed oplet en ruimte tussen zijn voorganger laat vallen, registreert de lus dit en gaat het licht op rood. Deze ruimte was tot nu toe ingesteld op 1 seconden. Dit is nu ingesteld op 2 seconden. Dit moet voorkomen dat het licht te snel op rood gaat;
 • Het Brug management systeem (BMS) is operationeel. Met dit systeem krijgt de brugwachter een bedienadvies, waardoor effectiever wordt omgaan met het aantal brugopeningen.

Nog te gebeuren

De komende tijd worden er nog meer maatregelen uitgevoerd. Dit gaat er nog gebeuren:

 • De verkeerslantaarns aan de kan van Lisse worden vernieuwd;
 • Aan de zijde van Lisserbroek komt een camera. Deze camera functioneert als een virtuele lus voor fietsers. Een lus bepaalt of er mensen voor het verkeerslicht staan en of een bepaalde richting groen krijgt of dat het niet hoeft.

Tijdens de bijeenkomst op 4 april zijn er nog meer maatregelen toegezegd. We geven graag de stand van zaken:

 • De wens is om fietsstroken op de brug verbreden van 1.30 meter naar 1.80 meter. Deze maatregel wordt tegelijk met het groot onderhoud aan de Lisserbrug in de tweede helft van 2019 uitgevoerd. We zoeken uit of er tot die tijd een tijdelijke oplossing mogelijk is;
 • Het verhogen van de Lisserdijk zodat het fietspad naar de brug toe minder steil wordt. We onderzoeken of dit in het kader van groot onderhoud aan de Lisserdijk. Zodra hierover meer duidelijk is informeren wij u via deze weg of in het kader van het groot onderhoud;
 • Aanpassen bedientijden Lisserbrug. Hierover vindt overleg plaats met de provincie Noord-Holland, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de bedientijden. Dit moet resulteren in een formele aanvraag. De nieuwe bedientijden gaan elk jaar op 1 april in.