Logo van Lincolnpark dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

De plannen

Lincolnpark is uniek door z'n aantrekkelijke ligging, het wonen in een park, het duurzame karakter en de ruimte voor ontmoeting. Wonen in Lincolnpark is een bewuste keuze. Ook kunnen particulieren samen woningen bouwen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Op deze pagina lees je meer over de plannen.

Projectdoelen

Samen met ontwikkelaars en bewoners werkt de gemeente Haarlemmermeer in Hoofddorp aan een bijzondere wijk. Vernieuwingen, duurzame oplossingen en gebruik van natuurlijke materialen staan hierbij voorop. Dit komt terug in de projectdoelen van Lincolnpark:

Lincolnpark is energieneutraal 

In Lincolnpark wekken we dezelfde hoeveelheid energie op als we verbruiken. Op deze manier draagt Lincolnpark bij aan de verandering waarbij we steeds beter rekening houden met het milieu.  

Lincolnpark is sociaal duurzaam en inclusief

In Lincolnpark stimuleren we de betrokkenheid van bewoners, bedrijven en instellingen bij hun directe omgeving. De wijk is geschikt voor mensen met verschillende woonwensen en leefstijlen. Bij de aanleg van de wijk is veel aandacht voor ruimte voor ontmoeten.  

Lincolnpark biedt een gezonde leefomgeving

Door de opzet, inrichting en het gebruik van bepaalde materialen draagt Lincolnpark bij aan de gezondheid van de bewoners en bezoekers.

Lincolnpark is circulair

We bouwen Lincolnpark met een beperkte inzet van materialen. De waarde van deze materialen blijft behouden tijdens en na het gebruik. De totale milieubelasting van deze materialen is minimaal.  

Lincolnpark is klimaatbestendig, biodivers, flexibel en adaptief

De opzet van de wijk, de gebouwen en de buitenruimte zijn geschikt om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen. En aanpassingen hierin zijn mogelijk als dit nodig is. Daarnaast is in Lincolnpark ruimte voor diverse soorten planten en dieren.

Wil je meer informatie over de projectdoelen, bekijk dan de brochure hierover.    

Plattegrond van Lincolnpark met de vijf deelgebieden

Plattegrond van Lincolnpark met de vijf deelgebieden (bron: PosadMaxwan).

Opzet van de wijk

In Lincolnpark komen vijf verschillende deelgebieden, ieder met een eigen karakter. Zo kun je in deelgebied Centrum terecht voor de dagelijkse boodschappen. Ook komen hier twee scholen, een sporthal en woningen. In Parkbos komen veel woningen en kleine bedrijven, het meest stedelijke deelgebied. Woningen met een eigen buitenruimte kom je tegen in Elzenrijk, net als zorgwoningen. In de Erven woon je met elkaar op een beschutte plek die doet denken aan de boerenerven zoals die al 150 jaar in Haarlemmermeer bestaan. De Rietlanden doet denken aan het landschap van de veenafgravingen.

Meer woningen 

Door de grote krapte op de woningmarkt heeft de gemeenteraad in 2020 gevraagd om te onderzoeken of een groter aantal huizen mogelijk is. Dat blijkt het geval. In Lincolnpark komen ongeveer 1.600 woningen (was 625 tot 825 woningen) en 50 tot 100 zorgwoningen (was 30 zorgwoningen). Het onderzoek dat de gemeente heeft gedaan om in het gebied meer woningen te bouwen, is deels mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Holland.  

Stedenbouwkundig Plan 

Voor Lincolnpark is een Stedenbouwkundig Plan op hoofdlijnen gemaakt. Hierin staat hoe de gemeente het gebied wil inrichten. Het plan laat zien waar groen, water, speelplekken of parkeergarages komen. En wat voor soort bebouwing in de nieuwe wijk komt. Bijvoorbeeld hoogbouw, laagbouw, aaneengesloten woonblokken of juist losse urban villa's (vrijstaand gebouw met appartementen in de vorm van een villa). De sociale woningbouw en woningen in de vrije sector komen verspreid in het hele gebied voor. Ook geeft het Stedenbouwkundig Plan een beeld van de bouwhoogten, de verkaveling en de plekken voor bedrijven en voorzieningen.  

Beeldkwaliteitsplan 

Voor Lincolnpark is ook een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor de gebouwen en de ruimte eromheen. Hierin staan de voorwaarden waar de architecten zich aan moeten houden als ze de gebouwen gaan ontwerpen. Het beeldkwaliteitsplan is uitgewerkt op basis van de projectdoelen.   

Bestemmingsplan en besluit hogere waarden geluid

Daarnaast is voor de wijk een bestemmingsplan gemaakt. Hierin staat waar een stuk grond voor mag worden gebruikt. Er staat bijvoorbeeld in op welke plek de woningen en bedrijven mogen komen en hoe hoog mag worden gebouwd. Het bestemmingsplan is globaal van opzet. Dat betekent dat niet elke woning precies is ingetekend. Wel zijn in het plan alle kaders aangegeven.

In het bestemmingsplan staat dat maximaal 1800 woningen in Lincolnpark mogelijk zijn. Dat is 200 meer dan in het Stedenbouwkundig Plan staat. Zo blijven we flexibel om de plannen verder uit te werken.

Langs de randen van de nieuwe wijk is het noodzakelijk om voor een aantal nieuwe woningen hogere waarden geluid vast te laten stellen voor het geluid van de bestaande wegen langs de nieuwe wijk. Daarvoor is een ontwerp besluit hogere waarden geluid opgesteld.  

De gemeenteraad heeft op 23 december 2021 het stedenbouwkundig plan vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan, hogere grenswaarde en beeldkwaliteitsplan hebben van 29 december 2021 tot en met 8 februari 2022 ter inzage gelegen. Inmiddels zijn alle plannen vastgesteld.

Verschillende typen woningen 

In Lincolnpark komen woningen voor verschillende doelgroepen. Voor jong en oud, alleenstaand en gezin. De woningen verschillen in grootte en prijsklasse, zowel koop als huur.  Daarnaast komen in de wijk zorgwoningen. 

Op bepaalde plekken kunnen bewoners samen woningen bouwen. Dit noemen we Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en versterkt de onderlinge verbondenheid. Heb je interesse, zoek dan medestanders, en meld je bij ons. Vanaf 2022 starten de voorbereidingen voor de eerste kavels.    

Innovatief

Lincolnpark is een wijk gericht op de toekomst. Innovatief, circulair en met betrokken en verantwoordelijke inwoners. Een circulaire wijk betekent dat tijdens het bouwen slim gebruik wordt gemaakt van grondstoffen en producten die we kunnen hergebruiken. Ook komen in de wijk veel natuurlijke materialen terug, zoals hout. De gemeente ontwikkelt Lincolnpark samen met ontwikkelaars en bewoners. Bewoners gaan meerdere voorzieningen samen delen zoals tuinen, deelauto's en algemene ruimtes, bijvoorbeeld om te klussen.    

Duurzaam

In de wijk komen straks volop vernieuwingen op het gebied van duurzaamheid. Zo maken we Lincolnpark geschikt om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen. De wijk gaat straks net zoveel energie opwekken als dat zij verbruikt. De energie die nodig is, komt bijvoorbeeld uit zonnepanelen. We verwachten dat ontwikkelaars met voorstellen komen voor de duurzame opwekking van energie. Ook kunnen de gebouwen makkelijk voor verschillende functies worden gebruikt. Hierdoor zijn geen ingrijpende verbouwingen nodig om in de toekomst de indeling en het gebruik aan te passen.  

Verkeer

We zorgen voor goede verbindingen te voet, per fiets en met het openbaar vervoer, onder andere naar het station. Ook kiezen we voor een autoluwe wijk met minder parkeerplaatsen; goed bereikbaar met de auto, maar de auto staat nergens voor de deur. Het parkeren gebeurt in een van de negen parkeergarages. Hierdoor krijgen fietsers en wandelaars veel ruimte. Kinderen kunnen veilig spelen en leren fietsen in een gezonde, groene leefomgeving.  

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de meest actuele informatie? Bekijk dan regelmatig deze website of meld je aan voor de digitale nieuwsbrief van Lincolnpark!