Logo van Lincolnpark dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Erven

Deelgebied de Erven ligt tussen de Hoofdvaart Oostzijde, Schoolstraat*, Bennebroekerweg en de Entreestraat*. Het wonen aan de Hoofdvaart is geïnspireerd op de boerenerven die al 150 jaar in Haarlemmermeer bestaan: aparte woonblokken die met elkaar een beschutte plek vormen. Hier zijn buren samen eigenaar van de buitenruimte. In deelgebied Erven komen rond de 457 woningen.   

Na het eiland Parkbos is deelgebied Erven het dichtst bebouwde gebied van Lincolnpark. Rond het erf komen vrijliggende gebouwen met appartementen (urban villa's). Met woningen van verschillende prijsklassen, waaronder sociale huur.  

In de opzet komen vier erven terug, gescheiden door poldervaarten of wadi’s. Een wadi is een natuurlijke manier om regenwater af te voeren en op te vangen in de bodem.  

*dit zijn voorlopige straatnamen.