Logo van Lincolnpark dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Rietlanden

De Rietlanden worden begrensd door de Bennebroekerweg, Schoolstraat* en Elzenrijk. De inspiratie voor de Rietlanden is het landschap van de veenafgravingen. De woongebouwen staan los in het groen en zijn met een pad verbonden met de straat. In deelgebied Rietlanden komen rond de 190 woningen.

Opzet

Rietlanden is het minst dicht bebouwde deelgebied. De woningen op de begane grond hebben een bescheiden eigen buitenruimte van ongeveer drie meter rond het gebouw. Daarnaast liggen de gedeelde buitenruimten met moestuinen, speelplekken en plekken om elkaar te ontmoeten. De bewoners gebruiken en beheren deze ruimten samen.   

 *dit zijn voorlopige straatnamen