Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Visie Ringdijk en Ringvaart

De gemeente heeft de visie opgesteld zodat de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en veiliger worden.

Bekijk visie Ringdijk en Ringvaartexterne-link-icoon

Aantrekkelijker, leefbaarder en veiliger

Op basis van de visie nemen we maatregelen om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid te vergroten. Om dit te bereiken wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Mogelijkheden voor recreatie op de dijk, op de oever en in het water worden beter gebruikt. Daarnaast worden de Ringdijk en de Ringvaart herkenbaarder als cultureel erfgoed van de Haarlemmermeer.  

Hoe is de visie ontstaan? 

In 2016 en 2017 heeft de gemeente alle dorpen aan de Ringvaart bezocht. Samen met bewoners is gesproken over wat er verbeterd zou kunnen worden. Dijkbewoners, bedrijven aan de dijk en dorpsraden hebben hun ideeën gedeeld tijdens de tafelgesprekken op een van de 15 bijeenkomsten. De thema’s verkeer, leefbaarheid, water, groen en recreatie stonden centraal. Gemeente Haarlemmermeer heeft de ideeën gebundeld. De ideeën zijn met de plannen samengekomen in de visie.

Beeldkwaliteitsplan 

Voor de Ringdijk en Ringvaart is ook een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Want nu en in de toekomst vinden hier allerlei ontwikkelingen plaats. Denk aan de vervanging en nieuwbouw van bruggen, woningen en bedrijven. Het beeldkwaliteitsplan geeft uitgangspunten en richtlijnen voor het uiterlijk en over de plaatsing van een bouwwerk in relatie tot zijn omgeving. Het plan biedt bewoners en ondernemers inspiratie, maar ook bepaalde aandachtspunten waar de gemeente aan toetst wanneer een vergunning nodig is.

Bekijk beeldkwaliteitsplan Ringdijk en Ringvaartexterne-link-icoon

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Ringdijk en Ringvaart.