Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Openbare ruimte Boseilanden

Op deze webpagina staat meer informatie over de openbare ruimte van de Boseilanden.

Openbare ruimte Boseilanden

Na de informatieavond in 2022 heeft de gemeente het ontwerp voor de openbare ruimte verder uitgewerkt in een definitief ontwerp. Hierin heeft de gemeente waar nodig reacties van bewoners meegenomen.

Definitief ontwerp van de openbare ruimte Boseilanden

Bewoners konden hun reactie geven op de inloopbijeenkomst van 20 april 2022. Hieronder leest u wat er in het algemeen verandert. Ook leggen we per straat uit hoe de gemeente de openbare ruimte gaat inrichten. We plaatsen de planning op deze webpagina zodra deze bekend is.  

Veranderingen voor Waterstaete, Larense Laan en Rietsingel

Van Waterstaete tot en met de Rietsingel krijgt de weg nieuw asfalt. Aan één kant komt een strook met grasbetonstenen. Deze worden ingezaaid met gras voor een groene uitstraling. Door deze strook te gebruiken, kunnen twee auto's langs elkaar rijden. Naast de rijbaan komt aan één kant een halfverhard voetpad (bijvoorbeeld leemgrind). Ook alle parkeerplaatsen worden uitgevoerd in grasbetonstenen. De bermen worden met een standaard bermenmengsel ingezaaid. De bestaande openbare verlichting wordt beter gemaakt waar dat nodig is. Dat doen we door het aanpassen van de plekken van de lichtmasten.

Waterstaete

De breedte van de weg blijft 3,80 meter. Aan het einde van Waterstaete ligt een lus voor het keren van voertuigen. Zoals een vuilniswagen, personenauto of een vrachtwagen. Net buiten de lus komt een aantal openbare parkeerplekken. Langs de verbindingsweg van Waterstaete naar de Spieringweg komen 12 parkeerplaatsen. 

Watersteate

Larense Laan

De breedte van de weg blijft 3,80 meter. Aan de verbindingsweg van Waterstaete naar de Spieringweg liggen 12 parkeerplaatsen. Bij de verbinding van de Larense Laan naar de Spieringweg worden ook nog een aantal langsparkeervakken gemaakt. Hier kunnen auto's fileparkeren.  

Larense laan

Rietsingel

De breedte van de weg blijft 3,00 meter. De Rietsingel wordt vanaf de Elzenhaege tot aan huisnummer 16 eenrichtingsverkeer. De rijrichting is vanaf het noorden naar het zuiden. Bij Rietsingel 44 worden één of twee palen gezet om te voorkomen dat auto’s verder het recreatiegebied in rijden. Bij de verbinding van de Rietsingel naar de Spieringweg komen ook nog 12 parkeervakken. 

Rietsingel

Openbare ruimte Boseilanden Zuid

Boseilanden Zuid is de tweede fase van de Boseilanden. Het ontwerp van de openbare ruimte is gebaseerd op de eerste fase van de Boseilanden hierboven.

Laan van Westerhout

De asfaltverharding die er nu ligt, blijft. De breedte van de weg wordt 3,8 meter met aan één kant bermverharding. Aan het einde van de Laan van Westerhout ligt een keerlus. Hier kunnen voertuigen als auto's, vuilniswagens en vrachtwagens keren. Langs de weg komt een voetpad voor voetgangers. Dit pad krijgt een verbinding met het recreatiegebied aan de kant van het Duinpad. Aan het begin van de Laan van Westerhout is ruimte voor opebare parkeerplaatsen. Na de bouw van de woningen maakt de gemeente de inrichting van de openbare ruimte definitief.

De afbeelding hieronder is het conceptontwerp van de openbare ruimte.

rietsingel

Heeft u vragen?

Deze kunt u stellen aan projectmanager Arthur van Leeuwen door een e-mail te sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Zet hiervoor  'Openbare ruimte De Boseilanden' in het onderwerp.