Dit is een site van de gemeente Haarlemmermeer

Nevenfuncties wethouder Marja Ruigrok

Verkeer & Vervoer, Economische zaken en Cultuur

Nevenfuncties verbonden aan het ambt
Overleg/organisatie Qualitate qua (in hoedanigheid van) Publiek/privaatFrequentie per jaar 
Vervoerregio AmsterdamLid dagelijks bestuurPubliek6x
Vervoerregio AmsterdamPortefeuillehouders overleg Verkeer en Vervoer         Publiek5x
Nederland DistributielandLid Regional GovernmentPubliek-
Programmaraad Samen werken aan bereikbaarheidLid Publiek2x
Amstelland MeerlandenLid portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer       Publiek2x
Metropoolregio AmsterdamLid Platform Economie   Publiek4x
Metropoolregio AmsterdamLid portefeuille overleg DuurzaamheidPubliek1x
Metropoolregio AmsterdamLid Platform MobiliteitPubliek4x
Metropoolregio AmsterdamAgendacommissie  Publiek4x
Metropoolregio AmsterdamRegiegroep MRA             Publiek2x
Amsterdam Economic BoardLid Algemeen BestuurPubliek4x
Amsterdam Economic BoardLid van de kerngroep cluster logistiek    Publiek2x
Vereniging Amsterdam Airport Area  (AAA)Lid BestuurPubliek6x
Amsterdam in Business Lid BestuurPubliek4x 
Amsterdam Logistics BoardLid namens Vervoerregio AmsterdamPubliek-
Greenport Aalsmeer

Bestuurslid Stuurgroep  

(samen met Mariette Sedee)

Publiek5x
Bestuurlijke Regie Schiphol Lid Publiek 4x 
Nederlandse Regiegroep VogelaanvaringenLid Publiek2x

Ik wil me voor de volle 100% concentreren en inzetten op mijn wethouderschap in Haarlemmermeer, daarom heb ik besloten mijn Amsterdamse nevenfuncties af te stoten en de zeggenschap over mijn zakelijke belangen op afstand te zetten.

Ondanks dat het niet verboden is een bedrijf te voeren naast het wethouderschap kies ik ervoor om een stichting op te zetten om zo alle mogelijke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Deze stichting (STAK) heeft de zeggenschap over mijn holding Roughskirt. In de holding zit een belang in het marktonderzoeksbureau Ruigrok Onderzoek en verder een bedrijfspand, beleggingen en investeringen. De stichting heeft een onafhankelijk bestuur van drie personen. Ik ben blij dat ik Diana Krieger, Edmond Hilhorst en Oscar Kneppers bereid heb gevonden zitting te nemen in het bestuur.