Nevenfuncties wethouder Mariëtte Sedee

Grootschalig groen, recreatie en volksgezondheid

Nevenfuncties aan het ambt verbonden Qualitate qua (in de hoedanigheid van)Publiek/ PrivaatFrequentie per jaar
Recreatieschap SpaarnwoudeLid Algemeen BestuurPubliek4x
Gebiedscommissie KennemerlandLid Publiek4x
Bestuurlijk overleg Samenwerking WaterketenLid Publiek1x
Veiligheidsregio Kennemerland Lid bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg  Publiek 6x 
Metropoolregio Amsterdam Lid PHO Metropolitaan landschap (samen met wethouder Nobel) Publiek 4x 

Nevenfuncties niet verbonden aan het ambt

Organisatie Rol Betaald Ja/Nee 
Geschillencommissie Kinderopvang en PeuterspeelzalenLid Ja 
MOOI Noord-Holland Lid Nee 
Bezwarencommissie Hogesnelheidslijn (HSL)LidNee