.

Nevenfuncties wethouder Mariëtte Sedee

Ruimtelijke ordening, grootschalig groen en milieu

Nevenfuncties aan het ambt verbonden 

Qualitate qua (in de hoedanigheid van)

Publiek/ Privaat

Frequentie per jaar

Recreatieschap Spaarnwoude Lid Algemeen Bestuur Publiek 4x
Gebiedscommissie Kennemerland Lid  Publiek 4x
Bestuurlijk overleg Samenwerking Waterketen Lid  Publiek 1x
Stuurgroep Greenport Aalsmeer Bestuurslid Publiek 5x
Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap A4 (en HSL-Zuid) Lid Algemeen Bestuur Publiek 3x

Commissie voor behandeling van Bezwaar Schadevergoedingschap HSL-Zuid, A16 en A4

Lid Publiek  4x 

Nevenfuncties niet verbonden aan het ambt

Organisatie 

Rol 

Betaald Ja/Nee 

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen Lid  Ja 
MOOI Noord-Holland  Lid  Nee