.

Nevenfuncties wethouder Jurgen Nobel

Financiën, Luchthavenzaken, Bouwen & Energietransitie
Nevenfuncties verbonden aan het ambt
Organisatie/overleg  Rol  Publiek/privaat  Frequentie per jaar 
Programmaraad bereikbaarheid (voormalig BO MIRT) Lid   (Samen met Marja Ruigrok) Publiek  2x
Gemeenschappelijke regeling Cocensus   Lid Dagelijks Bestuur   Publiek  6x
Gemeenschappelijke regeling Cocensus Lid Algemeen Bestuur   Publiek  2x
AM‐wonen overleg  Lid Portefeuillehoudersoverleg wonen Publiek  6x
Bestuurlijk overleg MRA bouwen en wonen Lid   (Alle portefeuillehouders) Publiek  5x
Portefeuillehoudersoverleg regionaal actieprogramma (RAP) Wonen Lid  Publiek  4x
Schadeschap Schiphol   Lid algemeen bestuur, vicevoorzitter dagelijks bestuur  Publiek  1x
Stichting Leefomgeving Schiphol   Lid Raad van Toezicht  Publiek  3x
College van Advies   Omgevingsraad Schiphol (ORS)   Lid  Publiek  4x
Regioforum Omgevingsraad Schiphol   Lid  Publiek  4x
Bestuurlijke regie Schiphol (BRS)   Lid  Publiek  4x
Bestuurdersplatform Noordzeekanaalgebied   Lid  Publiek  2x
Omgevingsdienst   Noordzeekanaalgebied Lid Algemeen Bestuur Publiek  3x
Hoofdvaart B.V.   Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering  Privaat  1x
De Meerlanden N.V.   Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  2x
De Waterwolf B.V.   Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  2x
Schiphol Area   Development Company NV   Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  4x
Bank Nederlandse Gemeenten    Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  1x
Recreatieplas Haarlemmermeer BV   Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  1x
Meermaker (Duurzaam Bedrijf)   Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  3x
Tegenstroom (Energiebedrijf Haarlemmermeer BV)   Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  2x
Tegenstroom Ymere (Zonnepanelen Haarlemmermeer BV)   Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  2x
GEM A4 Zone West Beheer B.V. Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  2x
GEM President Beheer B.V. Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  3x
GEM Polanenpark B.V. Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  2x
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  2x