Dit is een site van de gemeente Haarlemmermeer

Nevenfuncties burgemeester Marianne Schuurmans

Openbare orde, veiligheid en handhaving

Nevenfuncties verbonden aan het ambt

Organisatie / overleg Qualitate qua (in de hoedanigheid van) Publiek/Privaat Frequentie per jaar
Amstelland-MeerlandenoverlegLid regiegroep (DB)Publiek10x
Amstelland-MeerlandenoverlegLid plenair overleg (alle collegeleden Haarlemmermeer) Publiek2x
Veiligheidsregio KennemerlandVoorzitter Algemeen Bestuur Publiek 6x
Veiligheidsregio KennemerlandVoorzitter Dagelijks BestuurPubliek8x
Veiligheidsregio Kennemerland

Lid bestuurscommissie 

Openbare Veiligheid

Publiek5x
Kernencontact dorps- en wijkraden (met wethouder Steffens) VoorzitterPubliek5x

Platform Beveiliging en

Publieke Veiligheid Schiphol

LidPubliek2 á 4x
Bestuurlijk Overleg Veiligheid Schiphol (BOVS)Wisselend voorzitterschapPubliek4x
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Lid algemeen bestuur (AB) Publiek4x
Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP)DeelnemerPubliek2x
V10 (Voorzitters driehoeken eenheid Noord-Holland)DeelnemerPubliek6x
Stuurgroep RIEC Noord-Holland (ondermijning)DeelnemerPubliek 4x
Stuurgroep Crisisbestrijdingsplan SchipholVoorzitter Publiek4x
Nederlands Genootschap van Burgemeesters Secretaris, vicevoorzitter Publiek 6x 
Haarlemmermeers mannenkoor Zang en VriendschapBeschermvrouwePubliekN.v.t. 
VOC Shantykoor VijfhuizenBeschermvrouwePubliekN.v.t. 
Comité van Aanbeveling van de Stichting Vrienden Spaarne GasthuisLid Publiek N.v.t. 
Regulier Veiligheidsberaad Lid Publiek 4x (+2x p.j. met minister van Jusitie en Veiligheid) 
Lokale driehoek Lid Publiek 12x 
Schiphol driehoek ondermijning  Lid Publiek 4x 
Vierhoek (ketenoverleg aanpak personen met verward gedrag) - samen met wethouder van der Meij Lid Publiek 2x
Algemeen bestuur MRA Lid (alle collegeleden)Publiek 6x

Nevenfuncties niet verbonden aan het ambt

Organisatie RolBetaald Nee/Ja 

Raad van Toezicht Stichting Nederlandse

Lokale Publieke
Omroepen (NLPO)

Lid Ja 
Raad van Toezicht ReumaNederlandVoorzitterNee
Permanente Scoutingscommissie VVDLid Nee 
Portefeuillehouder Bevolkingszorg (Gemeenten) VeiligheidsberaadPortefeuillehouderNee 
Raad van Aanbevelingen Voedselbank Haarlemmermeer  Lid Nee 
Raad van Aanbevelingen Adamas Inloophuis Lid Nee