Afbeelding: foto, de jongerengemeenteraad praat over de omgevingsvisie.

Haarlemmermeer blijft groen en open én wordt meer stedelijk

28 januari 2020
College van B en W

Hoe ziet Haarlemmermeer er over twintig jaar uit? Hoe kunnen mensen hier gezond, goed en veilig wonen? En hoe blijft de gemeente goed bereikbaar en economisch welvarend? Over die vragen én veel meer gaat de omgevingsvisie. Die is nu voor 70 procent af.

In 2040 wonen hier zo’n 200.000 mensen, is de verwachting. Dat zijn ongeveer 50.000 mensen meer dan nu. Er moeten dus woningen bij komen, maar ook bedrijven en wegen. Bovendien moet er ruimte zijn om te sporten en te ontspannen, voor landbouw of bijvoorbeeld om duurzaam energie op te wekken. Hoe doen we dat? In de omgevingsvisie staat hoe Haarlemmermeer er in de toekomst uitziet. Het gaat in de visie over wonen, verkeer, energie, economie, gezondheid, klimaat, Schiphol, recreatie, erfgoed et cetera. Wethouder Mariette Sedee:

Deze ontwikkelingen vragen om zorgvuldig omgaan met de ruimte in onze gemeente. We willen de omgeving waarin we wonen en werken en het landschap mooi houden. Daarom moeten we keuzes maken. Daar gaat de omgevingsvisie over.

Afbeelding: foto, de jongerengemeenteraad praat over de omgevingsvisie.

De jongerengemeenteraad praat over de omgevingsvisie.

Bewegen en ontmoeten

In de omgevingsvisie staat bijvoorbeeld dat inwoners in en bij woonwijken veel mogelijkheden hebben om te bewegen. Want dat is belangrijk voor de gezondheid, maar ook voor het welzijn. En er moeten in de wijken en parken veel plekken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente wil meer ruimte maken voor groen. 

Wonen en OV dicht bij elkaar

De komende jaren komen er woningen bij in Hoofddorp en Nieuw-Vennep, maar ook daarbuiten. De gemeente zorgt voor het juiste aanbod voorzieningen en woningtypes, zowel voor ouderen als voor jongeren. Hoofddorp wordt steeds meer stad. Daar heb je te voet of op de fiets alles onder handbereik. Rondom station Hoofddorp en op andere plekken waar veel openbaar vervoer (OV) samenkomt, wordt het drukker met woningen en voorzieningen. We combineren wonen, werken en recreëren. Zo hoeven mensen minder vaak de auto te pakken. Dat scheelt uitstoot van vervuilende stoffen. 

Rust en ruimte

Wie van ruimte en rust houdt, woont misschien liever in een van de vele dorpen en kernen in Haarlemmermeer. Die houden hun eigen identiteit. Kleinschalige woningbouw moet daar wel mogelijk zijn. Aan de westkant van de gemeente blijft veel open landschap. Bijvoorbeeld voor akkerbouw, waterberging of om paarden te houden. In het noorden bij Spaarndam en Haarlemmerliede blijft het boerenlandschap met koeien in de wei bestaan. Tussen de gebieden waar veel mensen wonen, is ruimte voor ontspanning en beweging, bijvoorbeeld in PARK21. Er wordt ruimte gezocht voor het opwekken van energie, zonder dat het landschap verrommelt. Rond Schiphol of langs grote wegen kunnen bijvoorbeeld zonnepanelen komen. Het erfgoed, zoals de gemalen of de Geniedijk, krijgen meer aandacht.

Economisch divers

Ook aan economie is natuurlijk gedacht. De gemeente wil aantrekkelijk blijven voor bedrijven. Hun medewerkers kunnen hier goed wonen en de gemeente is door de lucht, over de weg of het spoor heel goed bereikbaar. Haarlemmermeer wil economisch meer divers worden en ruimte bieden voor meer verschillende bedrijfstakken. Zo zijn we weerbaarder tegen schommelingen in de wereldeconomie. De boerenbedrijven houden een belangrijke plek. Dat is nodig voor de productie van voedsel en voor de werkgelegenheid, maar ook voor de beleving van het landschap. In gebieden met bedrijven en kantoren, de haven en Schiphol zijn veel fietsroutes door het groen.

Werk in uitvoering

Iedereen kan nu de eerste versie van de omgevingsvisie lezen op www.haarlemmermeergemeente.nl/omgevingsvisie. Dit is de 70-procentversie. Het is nog werk in uitvoering dus. De omgevingsvisie wordt nog aangevuld en aangepast met bijvoorbeeld kaarten. Iedereen die in het voorjaar van 2019 heeft meegedacht tijdens de omgevingsgesprekken, krijgt een e-mail met een link naar de omgevingsvisie. De gemeenteraad gaat de komende maand in discussie over de omgevingsvisie. In de tweede helft van dit jaar komt de ontwerp-omgevingsvisie. Dat is de 100-procentversie. Die ligt dan zes weken ter inzage. Daar kan iedereen dan een officiële reactie op geven. Begin 2021 moet de visie definitief zijn. Er komt dan ook een verkorte versie die voor iedereen makkelijk te lezen is.