Afbeelding: foto van de werkzaamheden, aanleg drempel Snelliuslaan. Foto door Henk Roolvink.

Werkzaamheden Snelliuslaan en Einsteinlaan

15 februari 2024
Badhoevedorp

De veranderingen voor het verkeer in Badhoevedorp staan op de verkeerskaart. De gemeente heeft de verkeerskaart aan de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp en aan de Businessclub Badhoevedorp gepresenteerd. Ook hebben we de kaart aan het dorp laten zien op een openbare informatiemiddag en -avond op 2 en 25 november 2019. De kaart is, als bijlage van het verkeerstructuurplan, vastgesteld door de gemeenteraad.

Vanaf 19 februari 2024 zijn er werkzaamheden en een afsluiting

  • 19 tot en met 23 februari: de aannemer maakt een drempel op de Snelliuslaan naast de parkeerplaats. De Snelliuslaan is deze week afgesloten en de Einsteinlaan is deze week daarom open voor verkeer. 
  • De  Einsteinlaan inrichten als (brom)fietspad doen we later dit jaar. We plaatsen borden op straat met de definitieve data. De Einsteinlaan is tijdens de werkzaamheden tussen de Snelliuslaan en de Edisonstraat afgesloten. De aannemer verwijdert het asfalt en maakt een fietspad en stoepen. Het fietspad krijgt rood asfalt. Ook komt er gras en een extra boom.

De drempel op de Snelliuslaan is een maatregel tegen te hard rijden

We ontvingen van bewoners een opmerking over de snelheden op de Snelliuslaan. Wij bekeken de inrichting van de straat opnieuw. De Snelliuslaan is 180 meter lang en recht, zonder maatregelen tegen te hard rijden. Dat is te lang volgens de regels van de gemeente. Daarom leggen we een drempel aan in de straat. Zo wordt de Snelliuslaan veiliger.

We maken in de Einsteinlaan een (brom) fietspad met aan beide zijden een stoep

In maart 2021 werd een deel van de Einsteinlaan een (brom)fietspad. Dit stuk van de Einsteinlaan sloten we hiermee als proef af voor autoverkeer. Door de afsluiting voor autoverkeer werd de omgeving veiliger. Bewoners die wij spraken waren bijna allemaal positief over de afsluiting. We passen de inrichting van de straat nu definitief aan. In plaats van de autostraat komt er een recht (brom)fietspad met aan beide zijden een stoep. Ook is er meer ruimte voor groen. We plaatsen een jonge boom, een moseik, op de hoek Einsteinlaan/Snelliuslaan. 

Wat merkt u van de werkzaamheden?

  • De werkzaamheden maken geluid, onder andere door voertuigen en machines.
  • Ook komen er bijvoorbeeld zand, grond en andere materialen vrij. We ruimen dit zo goed mogelijk op.
  • Normaal werkt de aannemer van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur tot 16:00 uur. Mocht het nodig zijn, dan mogen ze van maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur werken. Dit mag volgens de regels van het bouwbesluit. Heeft u buiten deze tijden last van de werkzaamheden, dan kunt u dat aan ons doorgeven. 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met omgevingsmanager Like van Hulten via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp. “Einsteinlaan en Snelliuslaan”  

Of kom naar ons spreekuur op woensdag 28 februari. We zijn van 11.30 tot 13.30 uur op de markt aan de Sloterweg.