Verkeerstelling mei 2023

We telden van 8 mei tot en met 21 mei 2023 het verkeer in Badhoevedorp. Met telslangen op de weg telden we hoeveel en welk verkeer er door de straten reed. Dus of er vrachtverkeer, bestelbussen of auto’s reden. En we maten hoe snel het verkeer reed. Op deze pagina staan de uitkomsten van het onderzoek van mei 2023.

De manier waarop verkeer door Badhoevedorp rijdt verandert

De A9 ligt niet meer in Badhoevedorp maar erbuiten. Het verkeer maakt nu anders gebruik van de straten in het dorp dan vóór de omlegging van de A9. In een aantal straten rijdt minder verkeer dan vroeger. Daarnaast komen er nieuwe woningen en daardoor meer auto’s en fietsers. Daarom maakten we de Actualisatie 2020 Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP). In een VSP staan afspraken over wat in de toekomst de belangrijkste wegen van het dorp zijn. Dit plan is de basis voor het inrichten van de woon- en leefomgeving.  

We telden van 8 mei tot en met 21 mei 2023 het verkeer op verschillende plekken in Badhoevedorp

We telden met telslangen 2 weken lang hoeveel verkeer er rijdt. En we maten met welke snelheid het verkeer rijdt. De verkeerstellingen zijn nodig om het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP) te beoordelen. We kozen een periode buiten de schoolvakanties om. In sommige straten werkte een aannemer aan de straat. Op donderdag 18 mei was het Hemelvaartsdag, een feestdag. Bij het bekijken van de cijfers namen we dit mee. Hoe hielden we rekening met de feestdag in de telperiode? Als het verschil niet meer dan 50% was dan namen we de Hemelvaartsdag mee in de totaalcijfers. Bij verschil groter dan 50% lieten we de Hemelvaartsdag eruit (zoals op de Snelliuslaan). Over het algemeen was de Hemelvaartsdag zelf ca 20-39% rustiger dan de donderdag in de week ervoor.

Algemene conclusies uit de verkeerstellingen

Uit de tellingen blijkt dat:

 • Het aantal voertuigen blijft meestal onder het aantal dat maximaal toegestaan is. Voertuigen zijn bijvoorbeeld auto's, brommers, fietsen, vrachtwagens en bussen. In het VSP staat van de belangrijkste wegen hoeveel voertuigen we verwachten dat er kunnen rijden in een straat. Dat aantal is voor iedere straat verschillend. 
 • De gereden snelheden zijn overal lager dan bij eerdere tellingen. 
  Opvallend is dat in de volgende straten: Sloterweg 30km/u deel, het midden van de Robert Kochstraat en de Nieuwemeerdijk de snelheden aan de hoge kant zijn of blijven. Op de  Nieuwemeerdijk rijdt gemiddeld 40,5% van het verkeer harder dan de 30 kilometer per uur die daar is toegestaan.

In 2023 tellen we het verkeer 2 keer

De eerste telling in 2023 was in mei. De tweede telling doen we in oktober-november 2023. Zo krijgen wij nog meer inzicht in de hoeveelheid verkeer, het soort verkeer en de snelheid van het verkeer in de Keplerstraat, Fuchsiastraat, Anjersingel, Keizersweg, Snelliuslaan, Oleanderlaan, Robert Kochstraat, Pa Verkuijllaan, Sloterweg, Zeemanlaan, Burgemeester Amersfoordtlaan, Nieuwemeerdijk en S106.

In 2024 beoordelen we tussentijds het Verkeersstructuurplan (VSP)

Het VSP maakten we in 2008. Daarna bespraken we het tweemaal opnieuw. En we pasten het in 2013 en 2020 naar de laatste inzichten aan. Een VSP is normaal 10 jaar geschikt, dus tot 2030. Behalve als er grote of uitgebreide veranderingen zijn die blijvend invloed hebben op de verkeersstromen. Met de gemeenteraad spraken we af dat wij het VSP van 2020 opnieuw bespreken als Quatrebras klaar is. Dit is eind 2024. We tellen tot die tijd 2 keer per jaar het aantal voertuigen op een aantal straten in Badhoevedorp. De uitkomsten van deze tellingen hebben we nodig als voorbereiding op de tussenevaluatie (de tussentijdse beoordeling) van het VSP.  

Conclusies Robert Kochstraat

Sinds september 2022 is de nieuwe Robert Kochstraat open. En haalden we de oude straat weg. In de omgeving verandert nog veel. Ontwikkelaar AM bouwt nog woningen in de Robert Kochstraat. Op de Robert Kochstraat rijdt het verkeer tussen de Oleanderlaan en de Kamerlingh Onneslaan. Begin 2023 maakten we een verhoogde kruising bij het hofje Robert Kochstraat 3 t/m 41. Wij onderzochten hoeveel verkeer er op de Robert Kochstraat rijdt. De vorige keer was in september- oktober 2022. Met telslangen telden wij hoeveel verkeer er door de Robert Kochstraat reed. 

We maten de de snelheid van het verkeer. En we telden de verschillende soorten verkeer:  

 • Licht verkeer - auto’s, motoren en bestelbussen, 
 • Zwaar verkeer - vrachtverkeer en bussen.  

Meer informatie leest u in het nieuwsartikel over de nieuwe Robert Kochstraat.externe-link-icoon

Verkeer in de Robert Kochstraat

 • In mei 2023 is het aantal voertuigen lager dan in 2022.
  In 2022 werd duidelijk dat het omleggen van de A9, de opening van de S106 en de nieuwe inrichting van de Robert Kochstraat voor minder verkeer op de Robert Kochstraat zorgde. Zowel het gemiddeld aantal voertuigen als het gemiddeld aantal vrachtauto’s neemt af. 
 • Het aantal voertuigen nam af van 3.500-4.000 naar 3.200-3.600. 
 • De snelheden op het deel aan de Oleanderlaan-zijde en op het midden van de straat namen iets toe.
  Daarbij ligt alleen de gereden snelheid op het midden boven wat is toegestaan volgens de V85-percentiel. Ruim 25% van het verkeer op deze plek rijdt harder dan de verbaliseringssnelheid (maximumsnelheid + 7km/u).  Daarbij ligt alleen de gereden snelheid op het midden boven wat is toegestaan volgens de V85-percentiel.
 • Begin 2023 is het deel van de Robert Kochstraat tussen Prinsenpoort en Curiestraat opnieuw ingericht met een verkeersdrempel. Hier was bij de vorige meting de snelheid nog het hoogst. Het is nu het stuk weg met de laagste snelheid op de Robert Kochstraat.  

Tussen 2014 en 2023 veranderde de Robert Kochstraat

We hielden de verandering van het verkeer op de Robert Kochstraat bij. In 2022 verlegden we de Robert Kochstraat. Het is niet meer de oprit voor de oude A9, het is nu een woonstraat. De snelheid in de straat gaat van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur.

 • In 2014 en 2015 telden we het aantal voertuigen op de oude Robert Kochstraat, toen nog de oprit naar de snelweg. Dit was voor de omlegging van de A9.  
 • In 2019 en 2022 telden we op de oude Robert Kochstraat. Die toen geen oprit naar de snelweg meer was. De nieuwe A9 richting Amstelveen opende in december 2016 en richting Haarlem in april 2017.
 • In oktober 2022 en mei 2023 telden we de voertuigen op de nieuwe Robert Kochstraat. Die als 30 km per uur woonstraat wordt ingericht.  

We telden het aantal voertuigen dat per 24 uur op een doordeweekse dag hier reed. Dus of er vrachtverkeer, bussen, bestelbussen of auto’s reden. En we maten de snelheid van het verkeer.   

We telden op deze plekken op de Robert Kochstraat:

In 2015, 2022 en 2023 tussen de Hendrika Eijken van ’t Hofstraat en de dokter Sabelstraat

 • In maart 2015 reden hier 11.242 voertuigen. 
 • In oktober 2022 was dat 3.897. 
 • In mei 2023 was dat 3.241. Het aantal is op basis van tellingen van 4 t/m 17 mei. Op 18 en 19 mei was de telslang geblokkeerd.
 • In maart 2015 reden hier op een gemiddelde werkdag 521 vrachtwagens/bussen. 
 • In oktober 2022 was dat 182 vrachtwagens/bussen.  
 • In mei 2023 waren dat 121 vrachtauto’s. De lijndienst reed in de periode van tellingen niet. Het aantal is op basis van tellingen van 4 t/m 17 mei. Op 18 en 19 mei was de telslang geblokkeerd. 

In 2019, 2022 en 2023 tussen de Oleanderlaan en de Hendrika Eijken van ’t Hofstraat

 • In januari 2019 reden hier 7.030 voertuigen. 
 • In oktober 2022 was dat 3.953.  
 • In mei 2023 was dat 3661.
 • In januari 2019 reden hier op een gemiddelde werkdag 372 vrachtwagens/bussen.   
 • In oktober 2022 zijn dat 228 vrachtwagens/bussen. 
 • In mei 2023 waren dat 167 vrachtwagens (de lijndienst reed niet in de periode van de tellingen). 

In 2022 en 2023 tussen de Curiestraat en de dokter Sabelstraat

 • In september 2022 reden hier 5.627 voertuigen. 
 • In oktober 2022 was dat 3.433.  
 • In mei 2023 was dat 3.378.
 • In september 2022 reden hier op een gemiddelde werkdag 302 vrachtwagens/bussen.   
 • In oktober 2022 waren dat 157 vrachtwagens/bussen. In mei 2023 waren dat 207 vrachtwagens. De lijndienst reed niet in de periode van tellingen.

Conclusies over Bloemenbuurt

In 2020 maakten bewoners van de Bloemenbuurt zich zorgen over een toename van verkeer door de komst van de nieuwe wijk Quatrebras. En ze maakten zich zorgen over de verbinding tussen de Fuchsiastraat en de Schipholweg. Wij legden in 2021, 2022 en in 2023 telslangen neer. De tellingen geven aan hoe het verkeer zich ontwikkelt sinds de opening van de Oleanderlaan en de verandering van de Robert Kochstraat. In het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP) staat onze verwachting over hoe het verkeer zich ontwikkelt.  

 • In 2021, 2022 en 2023 telden we op de Anjersingel, tussen de Azaleastraat en de Anemoonlaan.   
 • In 2021, 2022 en 2023 telden we op de Fuchsiastraat, tussen de Anjersingel en de Lupinesingel.  
 • In 2022 en 2023 telden we op de Oleanderlaan in beide richtingen, tussen de Robert Kochstraat en de Schipholweg.   

Het aantal voertuigen op de Anjersingel en de Fuchsiastraat werd minder

De Anjersingel zit nu zelfs nog maar op de helft van wat we volgens het VSP verwachten dat er kan rijden. Dit heet in het VSP de streefwaarde. En op een derde van de landelijke regels. 
Tijdens de vorige telling was het vrachtverkeer toegenomen. Nu neemt het aantal weer af. Dit kan komen door onze vraag aan ondernemers in het centrum om de bedrijven die de spullen bezorgen uit te leggen welke route ze kunnen rijden.

We telden op deze plekken in de Bloemenbuurt: 

De Anjersingel, tussen de Azaleastraat en de Anemoonlaan

Na de toename van voertuigen in oktober 2022 telden we nu weer een afname. De aantallen zijn nog altijd lager dan wat ze waren voor de opening van de aansluiting van de Oleanderlaan op de Schipholweg. Ook zijn de aantallen niet hoger dan de landelijke regels toestaan. Volgens deze regels mogen er 6.000 motorvoertuigen per dag rijden op een 30km/u weg.  

 • In september 2021 reden hier 2.732 voertuigen.   
 • In september 2022 was dat 1.519.  
 • In oktober 2022 reden er 2.239.  
 • In mei 2023 reden er 1.918.

Vrachtverkeer:

 • In september 2021 reden hier op een gemiddelde werkdag 66 vrachtwagens/bussen.   
 • In september 2022 waren dat 57 vrachtwagens/bussen.  
 • In oktober 2022 waren dat 124 vrachtwagens/bussen.  
 • In mei 2023 waren dat 77 vrachtwagens/bussen. 

Fuchsiastraat, tussen de Anjersingel en de Lupinesingel  

 • In september 2021 reden hier 1.218 voertuigen.   
 • In september 2022 was dat 1.928.  
 • In oktober 2022 reden er 2.788.  
 • In mei 2023 reden er 2.525.

Oleanderlaan  

De Oleanderlaan is een weg met 2 aparte rijbanen. Het verkeer tellen we daarom per richting. We telden de aantallen van de 2 richtingen bij elkaar op. We zien dat het aantal voertuigen dat het dorp in rijdt iets toeneemt, terwijl het aantal voertuigen dat Badhoevedorp uitrijdt flink afneemt. Dit kan komen doordat er aan de ene kant weer nieuwe woningen klaar zijn en minder bouw- en bedrijfsvoertuigen aan de andere kant. In totaal is er op de Oleanderlaan een afname van het aantal voertuigen.  De voorspelling is dat hier in 2030 dan 7.800 voertuigen kunnen rijden.  

 • In oktober 2022 reden door de Oleanderlaan 7.517 voertuigen. 
  Tussen de Schipholweg en de Robert Kochstraat 3.468 voertuigen. 
  En tussen de Robert Kochstraat en de Schipholweg 4.049 voertuigen.
 • In mei 2023 reden er 6.849 voertuigen. 
  Tussen de Schipholweg en de Robert Kochstraat 3.659 voertuigen. 
  En tussen de Robert Kochstraat en de Schipholweg 3.190 voertuigen.

We maten de snelheid 

Om te bepalen of het verkeer niet sneller rijdt dan is toegestaan moet 85% van de automobilisten niet te hard rijden. Dit heet de V85-percentiel. Volgens de landelijke regels is er pas een probleem als meer dan 15% van de automobilisten harder rijdt dan 7 km/u boven de toegestane maximumsnelheid.   De snelheden in Fuchsiastraat, Anjersingel, Oleanderlaan maten we ook. We zien dat de snelheden afnemen. En dat de V85-snelheden nu ook op de Fuchsiastraat binnen de verbaliseringslimiet ligt. Dat is de snelheid vanaf wanneer je een boete voor te hard rijden kunt krijgen.

 Anjersingel, tussen de Azaleastraat en de Anemoonlaan 

Net als in oktober 2022 maten we in mei 2023 dezelfde snelheden. Op de Anjersingel waar 30 km/ u geldt, rijdt ongeveer 15% van de automobilisten harder dan 33 km/u. Dit ligt nog wel binnen de regel van maximumsnelheid + 7km/u. De gemiddeld gereden snelheid op de Anjersingel is 28 km/u.    

Fuchsiastraat, tussen de Anjersingel en de Lupinesingel  

Op de Fuchsiastraat waar 30 km/u geldt, rijdt ongeveer 15% van de automobilisten harder dan 37 km/u.  Dit past binnen de regels. De gemiddeld gereden snelheid op de Fuchsiastraat is 31 km/u. Uit de metingen zien we een afname van 2 km/u sinds de meting van oktober 2022. 

Oleanderlaan

Op de Oleanderlaan waar 50 km/u geldt, rijdt ongeveer 15% van de automobilisten harder dan 56,4 km/u. Dit ligt nog wel binnen de regel van maximumsnelheid + 7km/u. De gemiddelde gereden snelheid is 49 km/u. Hierbij kijken we naar het gemiddelde van de 2 richtingen omdat het om 1 weg gaat. 

Conclusies Keplerstraat

We telden 2 keer het verkeer in de Keplerstraat. In oktober 2022 en in mei 2023. We vergelijken de tellingen met de voorspellingen uit de Actualisatie 2020 Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP). We legden telslangen neer op de weg in de Keplerstraat, tussen de Sloterweg en de Torricellistraat. Met de telslangen telden wij het verkeer dat per 24 uur, op een doordeweekse dag, door de Keplerstraat reed. Dus of er vrachtverkeer, (bestel)bussen of auto’s reden. En we maten de snelheid van het verkeer.  

Er rijdt niet te veel verkeer door de Keplerstraat

 • De voorspelling voor 2030 is dat op de Keplerstraat in de toekomst 3.000 voertuigen kunnen rijden.  
 • In oktober 2022 reden er 2.325 voertuigen door de Keplerstraat. Op een gemiddelde werkdag reden hier 101 vrachtwagens/bussen. 
 • In mei 2023 telden we opnieuw. Er reden 2.002 voertuigen door de Keplerstraat waarvan 63 vrachtwagens.   

Het verkeer houdt zich aan de snelheid in de Keplerstraat

We maten de snelheid van het verkeer in de Keplerstraat. In de Keplerstraat geldt 50 km/u. De uitkomst van de snelheidsmeting is dat ongeveer 85% van de automobilisten 37 km per uur of langzamer rijdt. Om te bepalen of het verkeer niet sneller rijdt dan is toegestaan, moet 85% van de automobilisten niet te hard rijden. Dit heet de V85-percentiel. Volgens de landelijke regels is er pas een probleem als meer dan 15% van de automobilisten harder rijdt dan 7 km/u boven de toegestane maximumsnelheid.   

Conclusies Sloterweg

We legden in 2014, 2015, in oktober 2022 en in mei 2023 telslangen neer op de Sloterweg. Met de telslangen telden wij het aantal voertuigen dat per 24 uur, op een doordeweekse dag, over de Sloterweg reed. Dus of er vrachtverkeer, bussen, bestelbussen of auto’s reden. En we maten de snelheid van het verkeer.   

Verkeer op de Sloterweg

Op de Sloterweg is een flinke afname van het verkeer aan de kant van de Schipholweg. Als we de aantallen vergelijken met de vorige telling. Op het 30km/u deel bleef het verkeer bijna gelijk. Het vrachtverkeer nam toe. Voor een deel komt de toename door de buslijn 195 met 79 bussen per dag. We telden het verkeer op de Sloterweg tussen de Adelaarstraat en de Sperwerstraat en ook tussen de Schipholweg en de Keplerstraat. Daar telden we minder voertuigen dan wij volgens het VSP in 2030 verwachten.  

De snelheid nam af, maar het is nog altijd te hoog voor een 30km/u weg. We maten 12km/u boven de maximale snelheid. Dat is 5 km/u boven snelheid waarbij je een boete kunt krijgen.  Op dit moment bouwen we een van de bruggen van het Lint op de Sloterweg. We verwachten dat de snelheid dan verder omlaaggaat. Dit bekijken we bij de volgende tellingen. 

We telden het verkeer op de Sloterweg   

 • In 2014, 2022 en 2023 telden we op de Sloterweg. Tussen de Adelaarstraat en de Sperwerstraat.   
 • In 2015, 2022 en 2023 telden we op de Sloterweg. Tussen de Schipholweg en de Keplerstraat.   
 • Voor de Sloterweg deden we tussen 2014 en 2022 geen andere tellingen. Hierdoor kunnen wij de tellingen van oktober 2022 alleen vergelijken met de tellingen uit 2014 en 2015. Daarom vergelen we de uitkomst van de telling met de voorspellingen uit het vernieuwde VSP Badhoevedorp.  

 Sloterweg, tussen de Adelaarstraat en de Sperwerstraat  

 • In 2014 reden hier 3.602 voertuigen.   
 • In oktober 2022 was dat 4.937.
 • In mei 2023 waren dat er 4.900 (de telling liep voor deze locatie van 12 t/m 22 mei 2023).   
 • In 2030 verwachten wij dat hier 5.300 voertuigen rijden.   
 • In 2014 reed hier op een gemiddelde werkdag 66 vrachtwagens/bussen.   
 • In oktober 2022 zijn dat 209 vrachtwagens/bussen.  
 • In mei 2023 reden er 321 vrachtwagens/bussen. 

Sloterweg, tussen de Schipholweg en de Keplerstraat

 • In 2015 reden hier 3.097 voertuigen.   
 • In oktober 2022 was dat 6.091.
 • In mei 2023 was dat 5.339.   
 • In 2030 verwachten wij dat hier 6.400 voertuigen rijden.   
 • In 2015 reed hier op een gemiddelde werkdag 125 vrachtwagens/bussen.  
 • In oktober 2022 reden er 706 vrachtauto’s/bussen
 • In mei 2023 telden wij 518 vrachtauto’s/ bussen. 

We blijven het vrachtverkeer op de Sloterweg controleren

Het vrachtverkeer op de Sloterweg, tussen de Schipholweg en de Keplerstraat nam af. Maar het gaat nog steeds om een groot aantal. Het vrachtverkeer op het 30 km per uur deel van de Sloterweg nam toe.

Er is een kleine verandering in de gereden snelheid op de Sloterweg

 • De gemiddeld gereden snelheid op de Sloterweg, tussen de Adelaarstraat en de Sperwerstraat, is 33,1 km/u. Dit is 3 km/u lager dan in 2022.
 • Op het deel tussen de Schipholweg en de Keplerstraat is dit 28,5 km/u. Dit is 1 km/u harder dan in 2022. 
 • Op de Sloterweg tussen de Adelaarstraat en de Sperwerstraat is de maximumsnelheid 30 km/u. Daar rijdt ongeveer 15% harder dan 43 km/u. Dat betekent dat iets meer dan 15%  6 km/u harder rijdt dan 7 km/u boven de toegestane maximumsnelheid. Dit is volgens het V85 percentiel te hard.

Tussen de meting van oktober 2022 en mei 2023 zien we nog geen verandering in de V85 snelheden. Om te bepalen of het verkeer niet sneller rijdt dan is toegestaan, moet 85% van de automobilisten niet te hard rijden. Dit heet de V85-percentiel. Volgens de landelijke regels is er pas een probleem als meer dan 15% van de automobilisten harder rijdt dan 7 km/u boven de toegestane maximumsnelheid. 

Conclusies Pa Verkuijllaan 

We telden het verkeer op de Pa Verkuijllaan. Tussen de Burgemeester Amersfoordtlaan en de Arendstraat.  We legden hier in 2015, in oktober 2022 en in mei 2023 telslangen neer. Met de telslangen telden wij het aantal voertuigen dat per 24 uur op een doordeweekse dag over de Pa Verkuijllaan reed. Dus of er vrachtverkeer, bussen, bestelbussen of auto’s reden. En we maten de snelheid van het verkeer. Voor de Pa Verkuijllaan geldt dat er tussen 2015 en 2022 geen andere tellingen zijn. Daarom vergelijken wij tellingen van oktober 2022 en mei 2023 met de tellingen uit 2015. En ook met de voorspellingen uit de Actualisatie 2020 Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP).  

Er rijdt niet te veel verkeer op de Pa Verkuijllaan 

De voorspelling voor 2030 is dat op de Pa Verkuijllaan in de toekomst 9.100 voertuigen kunnen rijden. Het aantal voertuigen dat we telden blijft hier onder. 

 • In 2015 reden hier 4.269 voertuigen.   
 • In oktober 2022 was dat 6.334. 
 • In mei 2023 was dat 5.729.  
 • In 2030 verwachten wij dat hier 9.100 voertuigen rijden.   
 • In 2015 reed hier op een gemiddelde werkdag 192 vrachtwagens/bussen.   
 • In oktober 2022 waren dat 239 vrachtwagens/bussen. 
 • In mei 2023 zijn dat 188 vrachtwagens/bussen.

Het verkeer houdt zich aan de snelheid op de Pa Verkuijllaan


We maten de snelheid van het verkeer tussen de Burgemeester Amersfoordtlaan en de Arendstraat. Hier is de maximumsnelheid 50 km/u. De gemiddelde gereden snelheid is 39 km/u. Om te bepalen of het verkeer niet sneller rijdt dan is toegestaan, moet 85% van de automobilisten niet te hard rijden. 

Conclusies Zeemanlaan en Burgemeester Amersfoordtlaan

In mei 2023 telden we ook de Zeemanlaan en de Burgemeester Amersfoordtlaan. De Zeemanlaan telden we eerder in mei 2011. De Burgemeester Amersfoordtlaan telden we in januari 2013. In de toekomst tellen we het verkeer ook in deze straten.  

Op de Zeemanlaan rijden minder voertuigen en de snelheid is gemiddeld 31 km/u:

 • In mei 2011 reden er 7.603 voertuigen
 • In mei 2023 was dat 2.680 voertuigen.
 • In mei 2011 telden we 494 vrachtwagens/bussen
 • In mei 2023 telden we 136 vrachtwagens/bussen

Burgemeester Amersfoordtlaan: kleine toename van het aantal vrachtwagens sinds 2013

 • In januari 2013 reden er 4.709 voertuigen
 • In mei 2023 waren dat 5.413 voertuigen.
 • In Actualisatie VSP 2020 verwacht aantal voertuigen: 7.700.
 • In januari 2013 telden we 315 vrachtwagens/bussen
 • In mei 2023 telden we 324 vrachtwagens/bussen
 • De Burgemeester Amersfoordtlaan is een 50 km/u straat. De gemeten gemiddelde snelheid is 44 km/u. 

U kunt contact opnemen met de gebiedsmanager Paul Heuberger als u vragen heeft   

Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-28354798. U kunt ook een e-mail sturen via info@haarlemmermeer.nl . Zet in het onderwerp van uw mail ‘Verkeersonderzoek Badhoevedorp’.