.

Jan van Gentstraat

Het bedrijventerrein in de Jan van Gentstraat is verouderd en een aantal gebouwen staat leeg. Een van de eigenaren wil graag woningen bouwen op zijn deel van het terrein. Daarom is een concept ruimtelijk functioneel kader voor het hele gebied gemaakt.

Er komen mogelijk woningen aan de Jan van Gentstraat bij nummers 119-123

De gemeente en Bot Bouw BV sluiten een intentieovereenkomst. Dit is een contract waarin we met elkaar afspreken om samen te onderzoeken of woningbouw op deze locatie mogelijk is. We maken daarvoor ook een stedenbouwkundig plan. Hierin staat bijvoorbeeld waar ongeveer de gebouwen en de parkeerplaatsen komen te liggen en hoe groot ze worden.   

Het college van burgemeester en wethouders stemde op 14 juni in met de intentieovereenkomst. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de intentieovereenkomst.    

Luchtfoto van Badhoevedorp met de Ringvaart, een brug, een bedrijventerrein  en woningen

Het bedrijventerrein in de Jan van Gentstraat 

Als andere eigenaren op het bedrijventerrein interesse hebben 

Dan gaat de gemeente met ze in gesprek. Een voorstel doen en bespreken met de gemeente kan alleen als iemand zelf grondeigenaar is op dit bedrijventerrein. Of toestemming heeft van de eigenaar om een voorstel te doen. 

Meer informatie 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de projectmanager via 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl. Zet als onderwerp Jan van Gentstraat in uw mail.