Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Jan van Gentstraat

Het bedrijventerrein in de Jan van Gentstraat is erg oud en een aantal gebouwen staat leeg. Een van de eigenaren wil graag woningen bouwen op zijn deel van het terrein. Daarom is een concept kader voor het hele gebied gemaakt. Hierin staat een plan met ongeveer 70 appartementen.

Het bedrijventerrein in de Jan van Gentstraat is erg oud en een aantal gebouwen staat leeg. Een van de eigenaren wil graag woningen bouwen op zijn deel van het terrein. Daarom is een concept kader voor het hele gebied gemaakt. Hierin staat een plan met ongeveer 70 appartementen.

Er komen mogelijk woningen aan de Jan van Gentstraat bij nummers 119-123

De gemeente en Bot Bouw BV sluiten een intentieovereenkomst. Dit is een contract waarin we met elkaar afspreken om samen te onderzoeken of woningbouw op deze locatie mogelijk is. Als volgende stap na het concept kader maken we ook een stedenbouwkundig plan. Hierin staat bijvoorbeeld  het aantal woningen. En ook waar ongeveer de gebouwen en de parkeerplaatsen komen te liggen en hoe groot ze worden.  Het college van burgemeester en wethouders stemde op 14 juni in met de intentieovereenkomst. En de gemeenteraad ging 30 juni 2022 akkoord met de intentieovereenkomst.

Afbeelding: luchtfoto van het bedrijventerrein in de Jan van Gentstraat staat linksonder op de foto.

Het bedrijventerrein in de Jan van Gentstraat staat linksonder op de foto.

Als andere eigenaren op het bedrijventerrein interesse hebben 

Dan gaat de gemeente met ze in gesprek. Een voorstel doen en bespreken met de gemeente kan alleen als iemand zelf grondeigenaar is op dit bedrijventerrein. Of toestemming heeft van de eigenaar om een voorstel te doen. 

Meer informatie 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de projectmanager Cheya Ibrahim via 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl. Zet als onderwerp Jan van Gentstraat in uw mail.