Afbeelding: foto van de weg, met bus en fietser, foto door Henk Roolvink

Hoe is het met de plannen voor de Schipholweg?

04 augustus 2022
Badhoevedorp

Op dinsdag 25 januari 2022 organiseerden we een online informatiebijeenkomst over de Schipholweg bij Badhoevedorp. Tijdens deze avond kregen we verschillende vragen en goede ideeën. Met deze ideeën gingen we de afgelopen maanden aan de slag. We vertellen u graag waar we nu staan met de Schipholweg. En wat we tot nu toe met de ideeën deden.

Met de ideeën van bewoners bepaalden we in februari en maart de regels voor het ontwerp voor de nieuwe Schipholweg bij Badhoevedorp  

Vanuit de uitgangspunten maakten we de eerste ontwerpschetsen. Tijdens het tekenen kwamen we erachter, dat we heel veel willen met de Schipholweg. Maar de weg is niet overal ‘breed genoeg’, om alle wensen voor elkaar te krijgen.  

 We moeten onder andere met de volgende punten rekening houden in het ontwerp: 

 • de Schipholweg moet breed genoeg blijven voor vrachtwagens en bussen;  
 • een ‘afscheiding’ tussen de weg en het fietspad is nodig. Zodat een fietser rustig en
 • veilig kan fietsen op het fietspad. En een auto niet per ongeluk op het fietspad kan komen;  
 • het huidige fietspad willen we verbreden. Zodat ‘langzame fietsers’ geen last hebben van het passeren van ‘speed-pedelecs'; 
 • we willen zoveel mogelijk bomen behouden langs de Schipholweg; 
 • de Spaarnwoudertocht blijft een ‘polderlint’. Een polderlint is een lange polderweg met daaraan bomen, boerderijen, bedrijven en open akkers. Typisch voor de gemeente Haarlemmermeer. We veranderen dus niets aan de Spaarnwoudertocht.  

Een nieuw ontwerp maken voor de Schipholweg blijkt een moeilijke puzzel voor ons 

En we moeten onze keuzes ook afstemmen met onze partners de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam. We komen eruit! Het duurt alleen langer dan we hoopten.   

De tekeningen voor de Schipholweg zijn nog (lang) niet definitief. We kunnen daarom nog niets beloven of toezeggen. Dit kunnen we wel al zeggen over de nieuwe Schipholweg: 

 • de weg wordt ‘verkeersveiliger’. Dit doen we bijvoorbeeld door de weg soms te laten versmallen. En door drempels te plaatsen. Zo willen we de automobilist dwingen om niet harder dan 50 km/u te rijden. Het is nu een 80km/u weg; 
 • er komen veilige oversteken voor fietsers en wandelaars op de weg. Zodat fietsers en wandelaars veilig naar de sportvelden bij de Veldpost kunnen. Dit doen we door onder meer het plaatsen van een middenberm waar fietsers en wandelaars veilig kunnen wachten voordat ze oversteken;  
 • we zetten in op meer groen. Bijvoorbeeld bij de kruising Schipholweg en Pa Verkuijllaan;  
 • er komt een grotere fietsenstalling bij de bushaltes bij de Pa Verkuijllaan. Deze fietsenstalling is nu steeds vol; 
 • we onderzoeken momenteel of de kruising Schipholweg en Sloterweg veiliger kan en ook kijken we naar de fietsoversteek bij deze kruising;  
 • geluidsoverlast willen we beperken door de toegestane snelheid op de weg te verminderen; 
 • we willen het fietspad flink verbeteren. We onderzoeken nu of we genoeg ruimte hebben om het fietspad te verbreden. Ook willen we de verlichting verbeteren en de bocht bij het kruispunt met Corendon versmallen. Zodat de fietser veilig voorrang krijgt bij de kruising.   

Dit zijn een aantal van de punten waar we op dit moment over nadenken, aan werken en waar we ons best voor doen.

We hopen in september de belangrijkste keuzes te maken 

En we gaan daarna verder met het invullen van de 'details'. Denk aan zaken als het bepalen van de wachttijden van de stoplichten en het kiezen van de juiste asfaltsoort. Nadat de tekeningen klaar zijn, doen we nog een definitieve toets om te kijken of de weg aan alle uitgangspunten en regels voldoet. Daarna kunnen we starten met de uitvoering.  

Het is nu nog niet te zeggen hoelang we precies bezig zijn 

We werken eerste de details nog verder uit. Als de details zijn uitgewerkt, laten we u de tekeningen zien tijdens een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is in 2023.  Tijdens de bijeenkomst vertellen we welke ideeën we gebruikten en welke niet.  

Heeft u vragen?  

Neem dan contact op met omgevingsmanager Like van Hulten via tel. 06-43286610 of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp van uw mail ‘Schipholweg’.