Overzichtsfoto van De Velpost. Voetbalvelden.

Bestemmingsplan De Veldpost onherroepelijk

20 mei 2020
Badhoevedorp

De Veldpost is een van de deelgebieden van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp. Het bestemmingsplan voor De Veldpost is onherroepelijk, dat is de conclusie van de uitspraak die de Raad van State in deze zaak heeft gedaan. De verhuizing van de sportclubs naar De Veldpost komt hiermee weer een stap dichterbij.

“Een goed sportpark is belangrijk voor Badhoevedorp. Deze uitspraak brengt de verhuizing van de sportverenigingen R.K.S.V. Pancratius en S.C. Badhoevedorp naar de Veldpost een stap dichterbij. Ik ben er heel blij mee.” zegt Mariëtte Sedee, projectwethouder van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp.  

In De Veldpost, ten zuiden van de Schipholweg, wordt ruimte gecreëerd voor groen, sport en recreatie. Diverse sportverenigingen krijgen nieuwe accommodaties en velden. Atletiekvereniging Badhoevedorp is inmiddels verhuisd naar het nieuwe sportterrein. Het is de bedoeling dat de sportverenigingen R.K.S.V. Pancratius en S.C. Badhoevedorp op een later moment ook naar De Veldpost verhuizen. 

Het beroep was ingesteld tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan van Sportpark De Veldpost. Voor het exploitatieplan heeft de Raad van State aangegeven dat de gemeente dit op twee onderdelen moet aanpassen. Dat vraagt voor het exploitatieplan dus een herstelbesluit. Gemeente Haarlemmermeer moet deze aanpassing binnen 26 weken na uitspraak van de Raad van State doen.

Badhoevedorp De Veldpost
By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

De gemeente heeft een deel van de gronden voor De Veldpost nog niet kunnen aankopen omdat de eigenaar graag zelf het sportpark wilde ontwikkelen. De gemeente vindt dat dit een publieke aangelegenheid is, onder andere vanwege de belangrijke maatschappelijke functie die de sportverenigingen hebben voor Badhoevedorp.  Op 3 april 2020 is bij Koninklijk Besluit toestemming verleend om de gronden te onteigenen voor het toekomstig sportpark De Veldpost in Badhoevedorp.  

Nu ook het bestemmingsplan onherroepelijk is kunnen de volgende stappen gezet worden om de grond te verwerven en kan de gemeente aan de slag met de eerste voorbereidingen.