Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Badhoevedorp-Zuid Catharinahoeve

Deelgebied Catharinahoeve in Badhoevedorp-Zuid, aan de Schipholweg, ligt tussen de A4, de nieuwe A9 en de Sloterweg. Het is nu nog landbouwgrond. We willen het gebied ontwikkelen, maar weten nog niet wat de precieze indeling van het gebied wordt. Daarvoor moeten we nog een aantal studies doen. Het gebied ligt in een omgeving die sterk in beweging en in ontwikkeling is. Het is bijvoorbeeld nog onzeker of de Noord/Zuidlijn wordt verlengd naar Haarlemmermeer en waar de halte dan komt.

Bestemmingsplan deelgebied Catharinahoeve

Een bestemmingsplan geeft voor ieder stuk grond aan waarvoor het gebruikt mag worden en wat waar gebouwd mag worden. Het is de bedoeling om in Catharinahoeve de komende tien jaar een mix van verschillende functies te maken. Bijvoorbeeld kantoren, bedrijven, horeca, detailhandel, sport en nog meer. In februari 2020 maakten we het voorontwerpbestemmingsplan openbaar. Dit is de eerste opzet voor de plannen in het gebied Catharinahoeve.  De komende jaren moeten we nog veel onderzoeken en uitwerken. De plannen hebben namelijk ook invloed op de wegen in en om het gebied. Met de wegen en fietspaden die er nu zijn is maar een deel van de plannen mogelijk. Ook kijken we welke functies er mogelijk zijn in dit gebied.  

Notitie Reikwijdte en Detailniveau definitief vastgesteld

Een MER is een milieueffectrapportage. Hiermee onderzoeken en beschrijven we de gevolgen van de ontwikkelingen op het milieu. De eerste stap hierin is het maken van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).  De concept-NRD kon u tot en met 6 november 2020 inzien. Er zijn vier reacties (zienswijzen) gekomen op de concept-NRD. Deze reacties zorgden ervoor dat we het NRD wijzigden.  De gemeenteraad heeft de zienswijzen en de gewijzigde NRD besproken. Dit deden ze tijdens een hoorzitting op 27 mei en een raadsvergadering op 3 juni 2021. Op 10 juni 2021 stelde de gemeenteraad de definitieve NRD vast. De definitieve NRD kunt u bekijken op haarlemmermeer.nl/bestuurlijkeinformatie.nlexterne-link-icoon

Voorontwerp bestemmingsplan Catharinahoeve

Het bestemmingsplan was als voorontwerp vanaf 17 februari 2020 6 weken in te zien. In dezelfde periode stuurden we het naar de wettelijke overlegpartners. Dit zijn onder andere de provincie Noord-Holland en het waterschap. Op dit voorontwerp kregen we een aantal reacties.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan neemt u contact op met Gosse Bijlenga via 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp van uw mail 'Badhoevedorp-Zuid'.