Opening Park De Veldpost. Foto: Henk Roolvink.

Badhoevedorp: hoe is het nu en hoe gaat het verder?

29 mei 2024
Badhoevedorp

Doordat de snelweg A9 uit het dorp verdween, veranderde er de afgelopen jaren veel in Badhoevedorp. Er zijn zo'n 700 woningen gebouwd in de nieuwe wijk Quatrebras en er kwamen 2 parken. Waarvan er 1 pas geopend is, Park De Veldpost. Het eerste deel van het Lint is aangelegd: een nieuwe wandel- en fietsroute. En de Groene Singel, waar je kunt wandelen door de natuur én waar de honden loslopen.

Wethouder Jurgen Nobel (Woningbouw) over de ontwikkelingen in Badhoevedorp: "We zijn natuurlijk nog lang niet klaar. We merken dat mensen erg nieuwsgierig zijn naar de stand van zaken. En wat er nog gaat komen. Wat zijn de plannen? Komt er wel of geen nieuw centrum (spoiler: wel!)? En wat gebeurt er met het verkeer? In dit artikel vertellen we het u allemaal."

Het Lint en woningen in Quatrebras. Foto: Henk Roolvink.

We werken door aan de ontwikkeling van een nieuw centrum

De afgelopen jaren werkten we met meerdere marktpartijen aan de plannen voor een nieuw centrum. Aan de zuidkant van de Zeemanlaan een nieuwe ontwikkeling van de Albert Heijn, de parkeerplaats en het vrijgekomen deel na de omlegging van de snelweg A9. En aan de noordkant een nieuwe ontwikkeling van de Lidl en de andere winkels. Eind 2023 bleek dat de partijen aan de zuidkant niet tot overeenstemming kwamen over deze planontwikkeling. Dit betekende niet dat de planontwikkeling stil kwam te liggen, maar wel dat de plannen anders moesten.  

Met ontwikkelaar AM sloten we in 2016 een samenwerkingsovereenkomst. Samen werken we nu verder aan de planontwikkeling voor de strook ten zuiden van de Albert Heijn waar de A9 eerst was. Dat gaat vooral over het bouwen van woningen. De plannen voor de bestaande Albert Heijn en het gebied ten noorden van de Zeemanlaan zijn nog in onderzoek. We willen bouwregels vaststellen waarbinnen de verschillende marktpartijen hun vastgoed kunnen ontwikkelen. Aan het plein dat we eerder lieten zien willen wij vasthouden.  

Kortom: we werken door aan de ontwikkeling van het dorpshart van Badhoevedorp. Onze wens blijft om samen met alle ontwikkelaars een mooi, nieuw duurzaam centrum te ontwikkelen. Hierin nemen we ook de wensen uit 2022 van het dorp mee, over hoe het centrum eruit moet zien. Als er nieuws is over de ontwikkeling dan laten wij u dit uiteraard weten. En de belofte dat u kan meepraten over de inrichting van het dorpsplein staat nog steeds.

In Centrum Oost en West komen woningen

Centrum Oost ligt tussen de Sloterweg en de Pa Verkuijllaan, aan Het Lint. Hier komen 12 woningen en ongeveer 10 appartementen. Centrum West ligt langs de Kamerlingh Onneslaan, de Zeemanlaan en Het Lint. Hier komen 37 woningen. De verkoop van de woningen startte in april 2024 via ontwikkelaar AM.

Luchtfoto van Badhoevedorp met links Schuilhoeve. Foto: Aerovista.

Woningbouw in Schuilhoeve

Ons doel is om Schuilhoeve helemaal of voor een deel te ontwikkelen met woningbouw. Schuilhoeve ligt aan de oostkant van Badhoevedorp, dichtbij Schiphol. Het woon- en leefklimaat voor binnen en buiten moet goed zijn. En er moet ook genoeg groen en water zijn. Mensen moeten er prettig en gezond kunnen wonen en leven. Om woningen te bouwen op Schuilhoeve is nog veel onderzoek nodig. Dit is geen gemakkelijke opdracht. Naast bijvoorbeeld de uitdaging op het gebied van geluid hebben we ook te maken met onderwerpen als trillingen, geur en luchtkwaliteit. We zijn nu eerst over de woningbouwontwikkeling in gesprek met partijen zoals KLM en Schiphol. Ons doel is dat woningen en bedrijven elkaar niet in de weg zitten. Wanneer meer duidelijk is, betrekken we ook u als dorpsbewoner bij de ontwikkeling.

Tekening van Sportpark De Veldpost.

Vanaf de zomer van 2026 sport SCPB'22 op Sportpark De Veldpost

Over de verplaatsing van sportvereniging SCPB’22 (Sport Combinatie Pancratius Badhoevedorp '22) van Schuilhoeve naar De Veldpost aan de Schipholweg krijgen we veel vragen. Of de gemeente al gestart is met het werk. En wanneer wordt het nieuwe sportpark in gebruik genomen? We begonnen in april met het maken van de nieuwe sportvelden. Vanaf de zomer van 2026 gaat SCPB'22 in De Veldpost sporten. Sportpark De Veldpost wordt een mooi en duurzaam sportgebied. Atletiekvereniging Badhoevedorp sport er al sinds 2018. En in december 2023 tekenden we een overeenkomst met SCPB'22 over het verplaatsen van de sportvelden naar De Veldpost. Voor de opening van de sportvelden maken we nog een veilige oversteek over de Schipholweg. Deze komt bij de Röntgenstraat.

Naast de atletiekvereniging leggen we voor SCPB ’22 een honk- en softbalveld, 4 kunstgrasvoetbalvelden, 2 grasvoetbalvelden en 2 ongedraineerde grasvelden aan. SCPB’22 gebruikt nu nog een oud clubhuis op Schuilhoeve. Zij hebben een ontwerp voor een nieuw clubhuis laten maken voor Sportpark De Veldpost. Dit clubhuis is modern, licht en energiezuinig. Wat betekent dat de energiekosten flink omlaag kunnen voor de club!

Het onderwerp verkeer leeft in Badhoevedorp

De inwoners ervaren meer verkeer en meer verkeersoverlast. Dat er meer verkeer in Badhoevedorp kwam, komt bijvoorbeeld door de nieuwbouw in de wijk Quatrebras. Maar ook ervaren inwoners overlast door het verleggen van de buslijnen 192 en 195 en de omlegging van de Robert Kochstraat in september 2022.  

Wethouder Marja Ruigrok (Verkeer & Vervoer) vertelt over het verkeer: “Veel Badhoevedorpers maken zich zorgen over het verkeer in het dorp. Wij nemen die zorgen serieus. Daarom zijn we in maart 2024 gestart met een tussenevaluatie van het Verkeersstructuurplan 2020. We willen graag weten hoe het dorp het verkeer beleeft. In het najaar vragen wij alle inwoners naar hun beleving. Met de Kopgroep VSP bereiden we dit voor. Deze groep heeft een belangrijke rol in het meedenken over de inhoud van de tussenevaluatie, het beoordelen van de onderzoeksresultaten en het advies aan de gemeenteraad. In de Kopgroep zijn naast inwoners en ondernemers, ook de brandweer en scholen aangesloten. Ondertussen blijf ik in gesprek met inwoners en ondernemers in Badhoevedorp en zal ik in juni aansluiten bij het volgende overleg van de Kopgroep.” 

De tussenevaluatie wordt uitgevoerd met en door inwoners. Er komt een onderzoek met een verkeerstelling, een doorrekening van het verkeersmodel én een belevingsonderzoek door een extern bureau. Samen met de dorpsraad en de Kopgroep werken we aan de tussenevaluatie. In het najaar kunnen alle inwoners meepraten over het verkeer.

De Kopgroep VSP tijdens de eerste bijeenkomst op 15 mei.

Wat is een verkeersstructuurplan?

In een verkeersstructuurplan (VSP) beschrijven we de maatregelen die nodig zijn om te zorgen dat de bereikbaarheid ook in de toekomst goed geregeld is. In het VSP bereidt de gemeente zich voor op ontwikkelingen in de toekomst. Zoals de gevolgen van meer verkeer en nieuwbouw. Daarom onderzoeken we hoe mensen in het dorp het verkeer ervaren. En hoe de aanpassingen in de wegen werken nu ze zijn aangelegd. De aanleg van de Oleanderlaan een aantal jaar geleden is zo'n aanpassing. Een nieuwe weg die de wijk Quatrebras rechtstreeks aansluit op de Schipholweg. 

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen?

Neem dan gerust contact op met omgevingsmanager Like van Hulten via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Wilt u Like persoonlijk spreken? Kom dan naar het spreekuur op de markt. Het volgende spreekuur is op 19 juni. Wanneer het spreekuur is staat ook op onze website.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Badhoevedorp?

Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief Badhoevedorpexterne-link-icoon. Of volg ons via haarlemmermeer.nl/badhoevedorp en/of facebook Badhoevedorp in ontwikkeling. Op zaterdagmiddag 28 september organiseren wij opnieuw een informatiemarkt in het dorpshuis. U bent daar van harte welkom!