Het groene recreatiehart van Haarlemmermeer

Flumen

Het gebied Flumen in PARK21 ligt ten oosten van de Drie Merenweg en ten noorden van de Noordelijke Randweg en beslaat een oppervlak van 10 ha. Het grondgebied is in eigendom van gemeente Haarlemmermeer. In de uiterste zuidwesthoek is 0,4 hectare in eigendom van de Provincie Noord-Holland. Hier is al een fietspad, fietstunnel en groen. Het plan is om 2025/2026 te starten met de aanleg van Flumen. De realisatie van een deelgebied duurt ongeveer 3 tot 4 jaar.

Afbeelding: kaart met de ligging van deelgebied Flumen binnen PARK21 (Beeld: Planmaat)

Kaart met de ligging van deelgebied Flumen binnen PARK21 (Beeld: Planmaat)

Binnenkort start de verdere planvorming voor Flumen

In het voorjaar van 2017 is tijdens een participatietraject met een groot aantal bewoners en een aantal initiatiefnemers gekomen tot een globale opzet voor de inrichting van Flumen. Dit deelgebied is tot Flumen gedoopt door de groep participanten. Dat is de naam van een riviertje ‘Flumen Fennepa’ dat in de Middeleeuwen in het toen aanwezige veengebied stroomde. De gemeente gaat binnenkort verder met de planvorming voor dit deelgebied.