Duurzaamheid

Met PARK21 zorgen we voor een groen en waterrijk park met ruimte voor ontspanning, recreatie, sport en ontmoeting. Meer groen zorgt voor minder hittestress in de wijk. En het biedt ruimte voor een leefomgeving die de gevolgen van klimaatverandering aankan. Ook zorgt het voor meer verschillende planten en dieren. Daarnaast is groen gezond. Groen zet CO2 om in zuurstof, maar absorbeert bijvoorbeeld ook geluid. Groen nodigt de bewoners uit om te wandelen, te fietsen en actief buiten te zijn. Hiermee ontstaat een duurzame en gezonde leefomgeving.

De gemeente verduurzaamt samen met het Hoogheemraadschap Rijnland het watersysteem

Een onderdeel van deze duurzame en gezonde leefomgeving is het klimaatadaptieve watersysteem: het Verbeterde Droogmakerij Systeem (VDS). In de Haarlemmermeerpolder is er een risico op droogte en verzilting (zoute grondwater komt omhoog), maar ook op wateroverlast door veel regen. Onder andere door deze dingen moeten er aanpassingen in het watersysteem worden gedaan. Samen met Hoogheemraadschap Rijnland verduurzaamt de gemeente het watersysteem. Met het VDS houden we regenwater in het gebied. Het waterpeil wordt als het regent hoger. Als het droog is, kan het bewaarde regenwater weer verdampen en ontstaat er een lager peil. Zo ontstaat een ‘flexibel waterpeilsysteem’ met extra wateropbergruimte. Door het VDS hoeft in droge periodes minder zoet water binnengelaten te worden en bij veel regen hoeven we minder water weg te pompen.

Afbeelding: grafische weergave van toekomstige situatie, flexibel peil tussen Ringvaart en circa agrarisch zomerpeil

Het vasthouden van schoon regenwater en hanteren van hogere peilen is ook een maatregel tegen verzilting. Het regenwater wordt door het flexibele peil vastgehouden in het gebied. Het hogere peil zorgt voor tegendruk tegen de zoute kwel en het zoete regenwater kan mengen met het grondwater om zo ook de zoute kwel te verminderen. Zo zorgt het flexibele, hogere waterpeil ervoor dat minder zout grondwater naar boven komt. Binnen het VDS realiseren we ook een polderuiterwaarde, die net als bij de rivieren zorgt dat er bij veel (regen)water geen problemen ontstaan. De polderuiterwaarde zorgt voor extra waterberging, maar ook voor een mooi, natuurlijk landschap als ideale omstandigheid voor veel dieren en planten. 

Biodiversiteit versterken in PARK21

De biodiversiteit, de hoeveelheid verschillende planten en dieren, staat ook in de Haarlemmermeer onder druk. Door vergroening van het landschap met PARK21 gaan we de biodiversiteit versterken. Dat doen we heel gericht. Al het groen in het park is afgestemd op de beesten en planten die hier in de buurt ‘normaal’ horen te zijn. De parklaag is de natuurlaag binnen PARK21. Bomen, bosjes en waterpartijen garanderen een grote variatie aan planten en dieren. Hoe we het groen in het park opbouwen, hebben we vastgelegd in de leidraad groene bouwstenen (zie hieronder, pdf).

Groene voorzieningen en gebouwen in het park

In het park komen ook voorzieningen en gebouwen. Die gebouwen worden ook zo groen mogelijk gemaakt. Ze worden duurzaam qua energie gebruik, maar we willen ze ook groen maken. Het liefste zien we groene daken en wanden zodat ook de gebouwen opgaan in het park. We inspireren ondernemers om dit te doen met het beeldkwaliteitsplan Leisurelaag (zie hieronder, pdf) die voor PARK21 is opgesteld. Als extra instrument, naast landschappelijke en architectonische inpassing, hebben we rondom de internationale Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties een meetlat vormgegeven. Met deze meetlat kunnen initiatieven voor functies binnen het park beoordeeld worden op hun bijdrage aan het behalen van de doelstellingen. De belangrijkste SDG doelstellingen voor park zijn: 

1. Biodiversiteit 
2. Circulariteit 
3. Hernieuwbare energie en CO2 
4. Maatschappelijke meerwaarde 
5. Lokale economie 

We willen op deze manier met het beeldkwaliteitsplan Leisurelaag stimuleren dat initiatiefnemers nadenken hoe hun onderneming in PARK21 zo duurzaam en maatschappelijk verantwoord mogelijk kan.