Brug Halfweg

Zwaar verkeer kan weer over brug Halfweg

28 mei 2024
Nieuws, Zwanenburg-Halfweg

De brug Halfweg heeft nogal wat te verduren. Van november 2023 tot maart 2024 werd er volop aan de brug gewerkt. Er werd betonrot geconstateerd en zwaar vrachtverkeer moest tijdelijk omrijden. Onderzoek laat nu zien dat de aslastbeperking van de brug kan. Dat betekent dat alle verkeer weer over de brug Halfweg kan rijden.

Aslastbeperking betekent dat er een limiet wordt gesteld aan het gewicht dat op één as van een voertuig mag rusten als het over een brug rijdt. De brug heeft nu voldoende draagkracht. Het betonrot moet natuurlijk nog aangepakt worden. De brug, verbindt de Oranje Nassaustraat in Halfweg met de Dennelaan in Zwanenburg en is daarom een belangrijk verbindingsschakel tussen Halfweg en Zwanenburg.

De brug Halfweg krijgt een grote onderhoudsbeurt. Foto: Lumen Photo