Spelende kinderen in PARK21

PARK21: plannen nieuw Parkhart en aanleg Park-Evenemententerrein

10 juli 2024
Nieuws

De gemeente Haarlemmermeer kan verder met de ontwikkeling van een parkhart in PARK21, omdat er overeenstemming is gesloten over de aankoop en verkoop van grond. Daarbij is ook een intentieovereenkomst gesloten met een ontwikkelaar. Dat staat in een raadsvoorstel over de aan- en verkoop van strategische gronden.

In het westelijk deel van PARK21, gelegen tussen de IJweg en Zuidtangent in Nieuw-Vennep, komt volgens het voorstel een recreatieplas met groen, voorzieningen en in de toekomst een aansluiting op de doorgaande wegen.  

Overeenkomst nieuw parkhart 

Het college van B&W heeft op 9 juli 2024 besloten gronden aan te kopen in PARK21 en een intentieovereenkomst te sluiten met ontwikkelaar EVA Ontwikkel B.V. Deze ontwikkelaar wil in het westelijk deel van PARK21, samen met de gemeente het parkhart aanleggen. In de overeenkomst staan afspraken over een onderzoek naar de ruimtelijke, programmatische en financiële haalbaarheid van het plan binnen PARK21. Om dit deel van het park te kunnen maken, koopt de gemeente hier grond en verkoopt zij grond buiten het park.  

Verbinden deelgebieden 

Wethouder Mariette Sedee is enthousiast over de plannen voor het nieuwe parkhart: "We zijn bezig om de deelgebieden van PARK21 met elkaar te verbinden, en het toekomstige parkhart is daar een belangrijk onderdeel van. Met de aankoop van grond en de intentieovereenkomst zijn we weer een stap verder. Het verder ontwikkelen van het park blijven we doen samen met de inwoners en ondernemers in het gebied."  

Volgende stappen 

Als het raadsvoorstel wordt goedgekeurd door de gemeenteraad, wordt het komende jaar de haalbaarheid onderzocht. Vervolgens wordt de gemeenteraad gevraagd om de uitvoering vast te stellen. Zodra het bestemmingsplan vaststaat, kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen en starten met de uitvoering. 

Spelende kinderen in PARK21

Er komt een nieuw parkhart en evenemententerrein in PARK21. Foto: gemeente Haarlemmermeer.

Deelgebieden PARK21 in ontwikkeling 

Het parkhart is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het complete PARK21-gebied, dat de komende jaren wordt uitgebreid tot wel 1.000 hectare (ongeveer 1.400 voetbalvelden). Naast het parkhart zijn ook veel andere deelgebieden in ontwikkelingexterne-link-icoon. De gemeente werkt aansluitend in het parkhart aan deelgebied IJwegexterne-link-icoon. Samen met ontwikkelaar Groenbeheer B.V. onderzoekt de gemeente de haalbaarheid van het realiseren van een wellnesscentrum en een kleinschalig recreatiepark aan het water met horeca. 

Aanleg Park-Evenemententerrein 

Vorige week werd bekend dat het bestemmingsplan voor PARK21 wordt aangepastexterne-link-icoon, en het stikstofplafond verlaagd. Daardoor zijn er minder evenementen mogelijk, met als achterliggend doel het verbeteren van de balans tussen natuur, ontspanning en leefomgeving. Vooral het aantal meerdaagse grote festivals gaat sterk omlaag, van drie naar één per jaar. 

De gemeente werkt nog aan een definitief ontwerp voor het Park-Evenemententerrein. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, gaat de gemeente direct aan de slag met de inrichting van dit deel van het park. Het resultaat is een afwisselend gebied met parkbos, laanbeplanting en open velden, waar bezoekers kunnen wandelen, fietsen en evenementen bezoeken. De aanleg duurt naar verwachting 3 tot 4 jaar. 

Met de aanleg van het Park-Evenemententerrein beëindigt MeerGrond het voormalige baggerdepot op deze locatie. In de afgelopen tijd heeft MeerGrond alle vervuilde grond afgevoerd en is het bedrijf gestart met het grondwerk voor de aanleg van het terrein.  

Financiële dekking

Het college van B&W vraagt de raad van Haarlemmermeer om een aanvullend investeringskrediet van 4,4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van het nieuwe Park-Evenemententerrein. De extra kosten worden veroorzaakt door onvoorziene uitgaven, zoals hogere kosten voor het afvoeren van verontreinigde grond, inflatie, en aanpassingen aan het oorspronkelijke ontwerp uit 2013. Ook moesten er aanvullende afspraken gemaakt worden met de grondeigenaar. Het college stelt voor om deze 4,4 miljoen euro te onttrekken uit de reserve 'Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer' (RIH), die bestemd is voor onder meer de aanleg van PARK21 en andere groengebieden.  

Voor de dekking van de aanlegkosten wordt ook binnenkort een subsidie Bos- en Parklandschap bij de Provincie Noord-Holland aangevraagd. In het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied is 2,7 miljoen euro beschikbaar voor dit Park- en evenemententerrein. Als deze subsidie definitief wordt toegekend, kan een deel van het aanvullende krediet hiermee worden gedekt.