Aanpassing bestemmingsplan PARK21

03 juli 2024
Nieuws, Park21

Het college van B&W stelt voor om het bestemmingsplan voor PARK21 aan te passen. In het voorgestelde plan zijn minder grootschalige evenementen in het park mogelijk. Ook wordt het stikstofplafond verlaagd, dat is de maximaal toegestane uitstoot van stikstof voor evenementen. Dit moet ervoor zorgen dat de leefomgeving in en rond PARK21, beter in evenwicht is.

Voor het bestemmingsplan van PARK21 is eerder onderzocht hoeveel stikstof wordt uitgestoten, onder andere door verkeer, aanleg en gebruik van het park. Op basis van dit verkeersonderzoek is bepaald hoeveel stikstof maximaal mag worden uitgestoten. Dit is vooral van belang voor het aantal en het soort evenementen dat mogelijk is op het geplande Park-Evenemententerrein in PARK21. 

Andere uitkomsten 

Tegen het bestemmingsplan uit 2023 zijn vier beroepen ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtsspraak (STAB) om advies gevraagd over deze vier beroepen. Voor dit advies heeft STAB de gemeente ook vragen gesteld. De stikstofberekeningen voor het evenemententerrein zijn naar aanleiding van deze vragen opnieuw bekeken en dit leidt tot andere uitkomsten.

Minder evenementen 

Het college van B&W stelt voor om het bestemmingsplan van PARK21 aan te passen. In het voorgestelde bestemmingsplan staat dat het stikstofplafond voor evenementen wordt verlaagd. Dit heeft als gevolg dat er minder stikstof uitgestoten mag worden. Minder stikstofuitstoot betekent ook dat er minder evenementen per jaar worden toegestaan. Vooral het aantal meerdaagse grote festivals gaat sterk omlaag.

In het oorspronkelijke bestemmingsplan waren per jaar drie meerdaagse festivals, twee eendaagse festivals, vier grote concerten en drie kleine concerten mogelijk. Dit wordt in het nieuwe voorstel teruggebracht tot één meerdaags festival, twee eendaagse festivals, twee grote concerten en drie kleine concerten.

Betere balans 

Wethouder Mariette Sedee: “Het is belangrijk om zorgvuldig met de toekomst van onze leefomgeving om te gaan. Met het voorgestelde bestemmingsplan ontstaat er een betere balans tussen natuur, ontspanning, leefomgeving en de wensen van de mensen die in beroep zijn gegaan. Hoewel het voor anderen weer jammer is dat er minder evenementen zijn.”

fietsers in PARK21

Fietsers in PARK21. Foto: Danny de Casembroot.

Volgende stappen 

De gemeenteraad wordt nu gevraagd om akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen in het bestemmingsplan. Als de raad instemt, zal het aangepaste plan gepubliceerd worden, waarna belanghebbenden nog in beroep kunnen gaan bij de Raad van State. Het is de bedoeling dat het vernieuwde bestemmingsplan voor PARK21 later dit jaar in werking treedt.

PARK21 

In Haarlemmermeer is extra ruimte nodig voor het doorbrengen van vrije tijd. Zeker nu de gemeente de komende jaren verder groeit. Daarom werkt de gemeente aan PARK21, het groene recreatiehart van Haarlemmermeer. Dat gebeurt samen met inwoners, ondernemers, boeren, investeerders en andere overheden. PARK21 is een groot park in ontwikkeling, met ruimte voor sport en ontspanning, landbouw, innovatie, educatie en veel groen. De komende jaren breiden we het park steeds verder uit, tot wel 1.000 hectare (ongeveer 1.400 voetbalvelden).