Het groene recreatiehart van Haarlemmermeer

IJweg

Ontwikkelaar Groenbeheer Haarlemmermeer BV is eigenaar van enkele percelen aan de IJweg in Nieuw-Vennep. De ontwikkelaar wil daar een wellnesscentrum, een kleinschalig recreatiepark met een waterplas en horeca maken, als onderdeel van PARK21. Het college van B&W heeft op 18 juli 2023 besloten een intentieovereenkomst te sluiten met de ontwikkelaar. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over een onderzoek naar de ruimtelijke, programmatische en financiële haalbaarheid van het plan binnen PARK21.

Als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het plan van Groenbeheer Haarlemmermeer past binnen de doelstellingen en voorwaarden van PARK21, dan wordt het project verder uitgewerkt. Uiteindelijk kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen en starten met de uitvoering. De gemeenteraad heeft ingestemd met de voorbereidingskosten. 

Afbeelding: kaart met daarop de ligging van deelgebied IJweg binnen PARK21 (Beeld: Planmaat)

Kaart met daarop de ligging van deelgebied IJweg binnen PARK21 (Beeld: Planmaat)