Er 58 standplaatsen in Haarlemmermeer, verdeeld over 12 verschillende locaties.

Meer standplaatsen kansrijk maar nog niet beklonken

05 april 2024
Nieuws

Kogels door de kerk zijn er nog niet maar de uitbreiding van het aantal standplaatsen voor woonwagens is kansrijk. Dat zeggen burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad waarin ze een tussenstand schetsen.

Een van de uitgangspunten van het Haarlemmermeerse woonwagenbeleid is uitbreiding met 21 plekken. Momenteel zijn er 58 standplaatsen, verdeeld over 12 verschillende locaties. Op korte termijn – dat komt neer op zo’n twee jaar -  is uitbreiding met 8 standplaatsen op bestaande locaties kansrijk. Medio mei worden de uitkomsten van de hiervoor benodigde onderzoeken verwacht. 

Onzekerheid blijft 

Daarbij kijken burgemeester en wethouders naar bestaande woonwagencentra: Zuiderdreef in Nieuw-Vennep, Keizersweg in Badhoevedorp, Van Voorstlaan in Abennes en IJweg in Hoofddorp. 

“We durven nu wel te zeggen dat deze nader beoordeelde locaties kansrijk zijn en dat de stedenbouwkundige tekeningen die zijn gemaakt verantwoord zijn”, aldus burgemeester en wethouder. Maar ze zeggen er direct achteraan dat er een mate van onzekerheid blijft zo lang procedures en onderzoeken niet beklonken zijn. 

Woonwagenbewoners zelf hebben de locatie Gravenbos onder de aandacht van de gemeente gebracht. “Hier lijkt het toevoegen van een beperkt aantal standplaatsen mogelijk”, staat in de brief te lezen.  

Zorgvuldigheid blijft van groot belang, staat een eindje verderop. De onderbouwing van de uitbreiding moet immers sluitend zijn om bezwaarprocedures te voorkomen.

Woonwagenbewoners betrekken 

Op dit moment worden de verschillende aspecten van de locaties onder de loep genomen. Het gaat daarbij onder meer om flora en fauna.

Uit de onderzoeken, die nog lopen, is naar voren gekomen dat mogelijk nog méér standplaatsen op bestaande woonwagenkampjes mogelijk zijn. Maximaal acht, zeggen de bestuurders in hun brief. Het is en blijft de bedoeling om de woonwagenbewoners bij dit alles betrekken. 

Er 58 standplaatsen in Haarlemmermeer, verdeeld over 12 verschillende locaties.

Er 58 standplaatsen in Haarlemmermeer, verdeeld over 12 verschillende locaties.

Schiphol 

Op korte termijn in bestaand bebouwd gebied geschikte plekken vinden voor woonwagenstandplaatsen, is erg lastig, maken burgemeester en wethouders duidelijk. Sowieso speelt de aanwezigheid van Schiphol (Luchthavenindelingsbesluit (LIB)) een rol of er zijn al andere plannen voor locaties maar ook industrie en de regels van de provincie zijn beperkend. 

Daar komt nog eens bij dat niet veel grond in bezit is van de gemeente en dat gronden die dat wél zijn, nodig zijn voor bijvoorbeeld flexwonen of huisartsenzorg. “Op dit moment kijken we naar 1 locatie voor 6-10 plekken op korte termijn die we verder gaan uitwerken en 1 locatie voor 4 plekken die over circa 4 jaar beschikbaar komt en ingezet zou kunnen worden voor deze opgave.” 

Lange termijn 

Voor uitbreiding op lange termijn kijken burgemeester en wethouders naar toekomstige grote nieuwe woonwijken. Ook hier worden de woonwagenbewoners bij betrokken. Deze woonwijken worden echter niet binnen vijf jaar gerealiseerd.