Zicht op woonwagens

Woonwagenbeleid weer stapje verder

06 november 2023
Nieuws, Wonen

Opnieuw hebben burgemeester en wethouders een stap gezet in de richting van uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen in Haarlemmermeer. Een kleine maar daarom geen onbelangrijke, vindt wethouder Marjolein Steffens-van de Water.

Het college van burgemeester en wethouders had een paar maanden geleden al ingestemd met het woonwagenbeleid. Daar stond toen echter het woordje ‘concept’ voor omdat het nog ter inzage moest worden gelegd.

Dat is inmiddels gebeurd en er is één reactie, een zogenoemde zienswijze, van een inwoner ontvangen die tegen is vanwege zorgen over veiligheid. Het college is echter niet van plan het beleid te wijzigen want het voorziet in tegenstelling tot de bewuste inwoner geen onveilige situaties. Bovendien zijn in het coalitieakkoord én in een motie van de raad afspraken gemaakt over woonwagenbeleid.
Het woordje ‘concept’ kan nu dus worden geschrapt 

Woonwagenbewoners 

Opvallend vindt het college dat er van de kant van de woonwagenbewoners in Haarlemmermeer niet is gereageerd. Navraag leert dat ze dat niet hebben gedaan omdat ze vooral betrokken zijn vanwege de uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen en daarin zien ze te weinig voortgang. Een gevoelig punt omdat sinds 1986 er in Haarlemmermeer niet één woonwagenstandplaats bij is gekomen.

Wethouder Marjolein Steffens snapt de scepsis. “In beleid kun je niet wonen. Ze wachten ook al zo lang. Maar om uit te kúnnen breiden, moet wel eerst beleid worden gemaakt.”

Locatieonderzoek

De woonwagengemeenschap telt 58 standplaatsen die zijn verspreid over twaalf kleine kampjes. Daar moeten 21 standplaatsen bij, vindt het college. Op zowel bestaande locaties als nieuwe locaties. De resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden worden binnenkort verwacht. Op vijf tot tien van die 21 standplaatsen ziet de wethouder graag sociale huur woonwagens.

Uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen is weer een stapje verder. Foto: gemeente Haarlemmermeer.

Wachtlijst

Een ander doel is het opstellen van een transparante wachtlijst met toewijzingsafspraken. Hiermee krijgen woonwagenbewoners met een binding met Haarlemmermeer voorrang als er een standplaats, een nieuwe of een bestaande, vrijkomt.

Zie ook: https://haarlemmermeergemeente.nl/informeer-online/woonwagenbeleid-is-er-nu-de-uitvoeringexterne-link-icoon