Locatie Victoriapark

Gemeenteraad akkoord met beeldkwaliteitsplan Victoriapark

22 december 2023
Nieuws

In het zuiden van Hoofddorp komt een nieuwe woonwijk: Victoriapark. Het plan is om hier 450 woningen in Victoriaanse stijl te bouwen. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is een beeldkwaliteitsplan nodig. De gemeenteraad is akkoord met het beeldkwaliteitsplan zoals door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

Met het beeldkwaliteitsplan beschrijft de gemeente de buurt, het soort huizen en de regels voor het uiterlijk van de gebouwen. Maar ook het ontwerp van de openbare ruimte. De wijk komt in het gebied tussen de Bennebroekerweg en de Nieuwe Bennebroekerweg ter hoogte van de wijken Tudorpark en Tudorgardens. Nu het beeldkwaliteitsplan definitief is, wordt het plan verder uitgewerkt.

Overzichtskaart Victoriapark

De witte stippellijn op deze afbeelding geeft het gebied van Victoriapark aan. Beeld: Google Maps

450 woningen in Victoriaanse stijl 

Er komen maximaal 450 woningen in Victoriapark. De wijk krijgt een Victoriaanse stijl, zoals de wijken Tudor Garden en Tudor Park. De wijk bestaat straks uit 50 procent vrije sector woningen, 10 procent middeldure woningen en 40 procent sociale huurwoningen.