De plek waar Victoriapark moet komen

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan Victoriapark Ymere ter inzage

06 juni 2023
Wonen

Victoriapark Ymere ligt in de zuidrand van Hoofddorp en is eigendom van woningcorporatie Ymere. Het plan is om hier 450 woningen te bouwen. Hiervan is 40 procent sociale huurwoning. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een beeldkwaliteitsplan nodig. Dit plan is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en ligt vanaf 8 juni 2023 ter inzage.

Wat staat er in het beeldkwaliteitsplan?

In het beeldkwaliteitsplan staat beschreven hoe de wijk op hoofdlijnen wordt opgezet, welke type huizen er komen, de regels voor het uiterlijk van de gebouwen en hoe de openbare ruimte wordt ingericht. Er is gekozen voor een Victoriaanse stijl als inspiratie. Dit past goed bij de naastgelegen wijken TudorPark en Tudor Gardens.

Het beeldkwaliteitsplan geeft richtlijnen voor het ontwerp van landschap en bebouwing. Het zijn richtlijnen die gevolgd worden bij de verdere ontwikkeling van de wijk. Er zijn voorbeelden opgenomen als inspiratie. Hoofdstuk 4 van het beeldkwaliteitsplan Architectuur bestaat uit regels voor de uiterlijke kenmerken van gebouwen.

Het nieuwe beeldkwaliteitsplan Victoriapark Ymere overlapt gedeeltelijk met het beeldkwaliteitsplan Zuidrand Huis van Sport/Onderwijs en vervangt dit plan.

Het plan bekijken en reageren

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en de ontwerpwijziging van het beeldkwaliteitsplan dat wordt vervangen zijn op 23 mei 2023 door het college van B en W vastgesteld. Deze besluiten liggen ter inzage van 8 juni tot en met 20 juli 2023. Deze zijn te bekijken via officiëlebekendmakingen.nlexterne-link-icoon. Daar staat ook op welke manier reacties kunnen worden ingediend. Aan de hand van de reacties wordt beoordeeld of het beeldkwaliteitsplan of de wijziging worden aangepast.

Welke stappen volgen de komende tijd?

  • De gemeenteraad stelt uiteindelijk het beeldkwaliteitsplan en de wijziging van het oude beeldkwaliteitsplan vast. Het is dan niet mogelijk tegen deze besluiten bezwaar te maken of beroep in te stellen.
  • Als het plan definitief is, start de gemeente met het uitwerkingsplan. Dit is een bestemmingsplan waarmee de bouwmogelijkheden voor de wijk worden geregeld. 
  • Als het proces voor het uitwerkingsplan is afgerond, wordt de omgevingsvergunning voor de bouwplannen aangevraagd.

Meer informatie over Victoriapark Ymere

Kijk op: haarlemmermeer.nl/hoofddorp-zuid/victoriapark-ymereexterne-link-icoon. Hier kunnen mensen zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Kies voor Hoofddorp-Zuid.

De locatie waar Victoriapark gepland is.