Logo van Rekenkamer Haarlemmermeer dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Wat doen wij

Een gemeente is verplicht een rekenkamer in te stellen. Deze rekenkamer is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college.

De rekenkamer doet onderzoek voor beter bestuur voor de samenleving van Haarlemmermeer.  Ze maakt voor de gemeenteraad en de inwoners van Haarlemmermeer onder andere zichtbaar wat het effect is van het beleid op de samenleving.

De uitkomsten van de onderzoeken ondersteunen de gemeenteraad in hun controlerende rol. Voor de raad gaat het vooral om de vragen:

  • Hebben we bereikt wat we wilden?
  • Hebben we gedaan wat we moesten doen?
  • Heeft het gekost wat het mocht kosten? 

Met de onderzoeken wil de rekenkamer niet alleen laten zien wat fout gaat, maar geeft zij juist ook adviezen hoe het beter kan. De rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht, wanneer dat gebeurt en hoe het onderzoek wordt aangepakt. Voor de keuze van de onderwerpen maakt ze gebruik van suggesties van de raad en de Haarlemmermeerse bevolking.

De rekenkamer heeft haar werkwijze in het voorjaar van 2018 laten evalueren door een extern bureau. De resultaten staan in het evaluatierapport.