Logo van Rekenkamer Haarlemmermeer dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een site van de gemeente Haarlemmermeer

Onderzoeken 2020

Hier staan de onderzoeken die de rekenkamercommissie in 2020 heeft gepubliceerd.

Onderzoek Re-integratie -  juli 2020

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar de maatschappelijke resultaten van het re-integratiebeleid in Haarlemmermeer. De resultaten staan in het rapport 
Werk boven uitkering? Hierin staat ook de reactie van het college van B&W op de conclusies en aanbevelingen van de RKC. Daarnaast staat in de bijlage het feitenrapport van onderzoeksbureau CentERdata.

Vervolgonderzoek Informatiebeveiliging - juli 2020 

De rekenkamercommissie heeft onderzocht of het college de door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen van het onderzoek Bewustwording als sleutel uit 2016 heeft uitgevoerd.

De resultaten staan in de RKC notitie Informatiebeveiliging. Het college geeft een bestuurlijke reactie  op de conclusies en aanbevelingen.

Onderzoek Dorps- en wijkraden - april 2020 

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de samenwerking tussen de gemeente en de dorps- en wijkraden. De resultaten staan in het rapport Wijze raad is halve daad. Hierin staat ook de reactie van het college op de conclusies en aanbevelingen van de RKC. Daarnaast staat in de bijlage het feitenrapport van onderzoeksbureau Partners+Propper.