Logo van Rekenkamer Haarlemmermeer dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een site van de gemeente Haarlemmermeer

Ondersteuning van de gemeenteraad

De rekenkamer heeft deelgenomen aan het NVRR DoeMee onderzoek 2022, naar de ondersteuning van de gemeenteraad.

In dit onderzoek hebben 70 gemeenten, 6 provincies en 6 waterschappen informatie verstrekt over de inrichting van de griffie, de mogelijkheid tot fractieondersteuning, de inrichting van de rekenkamerfunctie, de mogelijkheid tot ambtelijke bijstand en het volgen van opleidingsprogramma’s. De centrale vraag was: hoeveel is de volksvertegenwoordiging bereid voor haar eigen ondersteuning uit te geven? De resultaten staan in een factsheet met de resultaten voor de gemeente Haarlemmermeer en een overkoepelend rapport over alle deelnemende instanties.