Het groene recreatiehart van Haarlemmermeer

Verslag participatie- en informatieavond PARK21 deelgebied Park-Evenemententerrein

Op 14 juni 2023 werd in het gemeentehuis Haarlemmermeer een participatie- en informatiebijeenkomst gehouden over Park-Evenemententerrein. Lees hier het verslag.

Ontvangst

Alle aanwezigen worden ontvangen en uitgenodigd om koffie of thee te pakken en plaats te nemen. Het plenaire deel van de bijeenkomst gaat van start en alle bezoekers worden welkom geheten door Petra van Doorn. Petra van Doorn is gebiedsmanager Hoofddorp-Zuidwest en vanavond gastvrouw en technisch voorzitter tijdens deze bijeenkomst.

Introductie

Petra van Doorn licht het programma toe en geeft aan dat het eerste deel in het teken staat van de presentatie van het schetsontwerp en de eerste reactie van de aanwezigen hierop. Het tweede deel van de avond is in de zaal hiernaast en daar is ook ruimte voor gesprekken met specialisten op de verschillende thema's, zoals bodem, verkeer of groen. Hier is de mogelijkheid om input te geven, vragen te stellen en ideeën en suggesties te doen voor het deelgebied Park-Evenemententerrein en breder, dus ook voor heel PARK21.

Presentatie Park-Evenemententerrein algemeen

Petra van Doorn geeft het woord aan Arthur van Leeuwen. Arthur van Leeuwen is projectmanager voor het deelgebied Park-Evenemententerrein en hij geeft aan de hand van sheets (deze sheets vindt u terug in bijlage 1 bij dit verslag) meer informatie over de historie van dit deelgebied en de meer recente stand van zaken. Tijdens dit deel worden door aanwezigen vragen gesteld. Deze vragen inclusief de antwoorden vindt u terug in bijlage 2 bij dit verslag.

Presentatie Park-Evenemententerrein schetsontwerp

Na de bijdrage van Arthur van Leeuwen wordt de microfoon doorgegeven aan Ruud Tak. Ruud Tak is landschapsarchitect bij BRO en dat bedrijf is door de gemeente ingehuurd om het schetsontwerp te maken. Ruud Tak neemt de aanwezigen mee in het schetsontwerp en de achterliggende ontwerpprincipes. Tijdens dit deel worden door de aanwezigen vragen gesteld. Deze vragen inclusief de antwoorden vindt u terug in bijlage 2 bij dit verslag.

Afsluiting plenair deel en start informatiemarkt

Na de presentatie van Ruud Tak nodigt Petra van Doorn alle aanwezigen uit om mee te gaan naar de andere zaal om een kopje koffie of thee te pakken en een ronde te lopen langs alle stands, waar de specialisten van de gemeente klaar staan om alle vragen te beantwoorden en de ideeën en suggesties van aanwezigen te ontvangen. Ook nodigt Petra van Doorn de aanwezigen uit om alle vragen, opmerkingen en suggesties op te schrijven, zodat dit verzameld kan worden en een plek kan krijgen in het verslag. Alle input vanuit de formulieren is anoniem verzameld en vindt u terug in bijlage 2 bij dit verslag.