Het groene recreatiehart van Haarlemmermeer

Participatie

Bij het maken van het Masterplan voor PARK21, heeft de gemeente inwoners en geïnteresseerden betrokken. In 2011 is zo het plan ontstaan. De afgelopen jaren stonden in het teken van het bestemmingsplan en het milieueffectrapport. De gemeente heeft bij het opstellen van deze documenten gebruik gemaakt van ideeën en gedachten van inwoners en andere betrokkenen.

Het voorontwerp en ontwerpbestemmingsplan en milieueffectrapport hebben ter inzage gelegen en hierop konden inwoners en ondernemers reageren. Voorafgaand aan en tijdens de ter inzagelegging zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarin de plannen voor het park zijn besproken. Vanwege corona gebeurde dit veel digitaal, maar er zijn ook 'keukentafelgesprekken' gehouden, bijvoorbeeld met boeren. Ook is het team van PARK21 aanwezig als er bijvoorbeeld informatiemarkten plaatsvinden, zoals de informatiemarkt in Nieuw-Vennep.  

Op 6 april 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor PARK21 vastgesteld. De gemeente kan nu verder in gesprek met initiatiefnemers die een plan willen uitvoeren binnen PARK21. Samen met inwoners, bedrijven, boeren, investeerders en andere overheden wil de gemeente PARK21 verder laten groeien.  

Meedenken

Ideeën kunnen altijd worden ingebracht via een mail naar park21@haarlemmermeer.nl. Daarnaast organiseert de gemeente bij de uitwerking van de deelgebieden bijeenkomsten per deelgebied en hier kunnen altijd ideeën worden ingebracht. Ten slotte is er een gebruikersgroep. Dit is een groep die bestaat sinds 2012 bestaande uit bewoners, ondernemers en boeren. Met deze groep wil de gemeente wensen en behoeftes van de gebruikers in kaart brengen en wordt gekeken welke ontwikkelingen hierbij passen.  

Afbeelding: foto boogschieter tijdens de PARK21 Zomerweken (Foto: Danny de Casembroot).

Boogschieter tijdens de PARK21 Zomerweken (Foto: Danny de Casembroot).