Parklanden

Parklanden is een gebied van ongeveer 60 hectare dat ligt tussen de westkant van de Rijnlanderweg en de A4. Vier boeren uit PARK21 zorgen voor de ontwikkeling en het beheer van deze grond.

Naast hun boerenbedrijf organiseren de Parklandenboeren verschillende, leuke activiteiten om ontmoetingen tussen stad en platteland mogelijk te maken. Zoals de Aardappeloogstdag, het Boeren Paasfeest en het jaarlijkse moment waarop de koeien de wei in gaan.  

Afbeelding: kaart met de ligging van deelgebied Parklanden in PARK21.

Kaart met de ligging van deelgebied Parklanden in PARK21.

Voedselbank

Om de week schenken de boeren 300 kilo aardappelen aan de Voedselbank. Met de opbrengst van de activiteiten voor bezoekers financieren zij hier een stukje van en wordt het openbare gedeelte van Parklanden onderhouden.

Afbeelding: foto van bezoekers oogsten aardappelen tijdens de Aardappeloogstdag op Parklanden (foto: Kees van der Veer)

Bezoekers oogsten aardappelen tijdens de Aardappeloogstdag op Parklanden (foto: Kees van der Veer)

Voedselbos

Op het Parklandenterrein in PARK21 ontstaat ook een heus voedselbos. In 2021 begonnen de Parklanden boeren samen met initiatiefnemers met de voorbereidingen. En in maart 2022 was het zover: er werden vijftien nieuwe fruitbomen en zo’n 600 planten in het voedselbos geplant.  

Het gaat om verschillende soorten appel- en pruimenbomen. De bomen zijn een schenking van de gemeente Haarlemmermeer, die het initiatief van harte ondersteunt. Naast de fruitbomen werden ook zo’n 600 soorten planten zoals een hazelaar, els, mispel en vlier geplant. Dit zijn eetbare planten.  

Goed voor bodem en soorten

Een voedselbos produceert voedsel en heeft meerdere lagen aan begroeiing. Na het kiezen van de beplanting en het aanplanten doet het bos vervolgens, met een klein beetje hulp, de rest. Niet één gewas maar heel veel soorten bij elkaar. Kunstmest is niet nodig, want het bos voedt zichzelf. Voordeel is bovendien dat er geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Het bos zorgt zelf voor evenwicht. Er wordt het hele jaar geoogst, want de grond ligt nooit kaal.  

Alle informatie is te vinden op: www.parklanden.nlexterne-link-icoon.