Initiatieven

Op 6 april 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor PARK21 vastgesteld. Dit bestemmingsplan is nu in werking getreden en daarmee kan het park worden aangelegd. Daarnaast ging de raad akkoord met de beeldkwaliteitsplannen en het milieueffectrapport voor het park.

Op 6 april 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor PARK21 vastgesteld. Dit bestemmingsplan is nu in werking getreden en daarmee kan het park worden aangelegd. Daarnaast ging de raad akkoord met de beeldkwaliteitsplannen en het milieueffectrapport voor het park.

Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk. Dit betekent dat het bestemmingsplan nog aangepast of vernietigd kan worden. Er loopt namelijk een beroep bij de Raad van State. We zijn in afwachting van de behandeling door de Raad van State en verwachten dit medio 2024. We starten daarna met de aanleg van de basisstructuur: een groene verbinding tussen Driemerenweg en A4 en tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. 

De verdere invulling van het park hangt af van de initiatieven die zich bij ons melden. Want de gemeente heeft niet voldoende eigen grond om alle initiatieven een plek te geven. We gaan op dit moment vooral in gesprek met initiatiefnemers die eigen grond hebben of hier zicht op hebben. Maar partijen die geen eigen grond hebben mogen zich ook zeker melden. Wij kunnen dan partijen met elkaar koppelen.

Heeft u een interessant initiatief? Mail dan naar park21@haarlemmermeer.nl

Afbeelding, foto: wethouder Mariette Sedee plant een boom in PARK21 (foto: Danny de Casembroot).