Parkhart

Gemeente sluit overeenkomst en koopt grond voor aanleg parkhart in PARK21

11 juli 2024
Park21

Het college van B&W heeft op 9 juli 2024 besloten gronden aan te kopen in PARK21 en een intentieovereenkomst te sluiten met ontwikkelaar EVA Ontwikkel B.V. Deze ontwikkelaar wil in het westelijk deel van PARK21, samen met de gemeente het parkhart aanleggen: een recreatieplas met groen, voorzieningen en aansluiting voor verkeer. In de overeenkomst staan afspraken over een onderzoek naar de ruimtelijke, programmatische en financiële haalbaarheid van het plan binnen PARK21. Om dit deel van het park te kunnen maken, koopt de gemeente hier grond en verkoopt zij grond buiten het park.

Het nieuwe deelgebied moet in de toekomst aansluiten op bestaande wegen in het Noordwestelijk deel van PARK21. Daarom sluit de gemeente ook een optieovereenkomst met ontwikkelaar Leisure Fund West B.V. Dit betekent dat de gemeente een eerste recht van koop krijgt op een stuk grond. De gemeente gaat onderzoeken of de aansluiting van verkeer op de bestaande wegen via dit stuk grond mogelijk is.  

“Ik zie uit naar de samenwerking met EVA Ontwikkel B.V. om het middelpunt van het gebied, het parkhart, verder uit te werken”, zegt wethouder Mariette Sedee van Grootschalig Groen en Agrarische Zaken. “Dat doen we graag samen met de omgeving en andere partijen in het gebied, zoals bewoners, Klimpark21, Meers Paarden Centrum, Ranzijn, Buitenleven, Moestuin PARK21 en Rugby Hawks. Ook werken we samen met ontwikkelaar Groenbeheer B.V. die hier als onderdeel van het parkhart een wellnesscentrum, een kleinschalig recreatiepark aan het water en horeca wil maken. PARK21 biedt nu volop kansen voor recreatie dichtbij huis in een mooie groene omgeving."  

Ontwikkelen parkhart 

Voor de aanleg van PARK21 werkt de gemeente samen met inwoners, ondernemers, boeren, investeerders en andere overheden. Door het hele park komt een groene verbinding die zorgt voor een recreatieve route voor fietsers, wandelaars en ruiters. Het parkhart met de recreatieplas vormt letterlijk het hart van het gebied. De koop en verkoop van grond en het aangaan van de overeenkomsten zijn een mooie stap in de ontwikkeling van dit deelgebied naar PARK21.  

Volgende stappen  

Komend jaar volgt het haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling op de gemeentelijke gronden en gronden van EVA Ontwikkel B.V. en LeisureFund. Als blijkt dat de ontwikkeling van het gebied haalbaar is en past binnen de doelstellingen en voorwaarden van PARK21, maken we nadere afspraken met EVA Ontwikkel B.V. en met LeisureFund. Ook wordt de gemeenteraad dan gevraagd de uitvoering van het gebied vast te stellen. Zodra het bestemmingsplan van PARK21 onherroepelijk is, kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen en vervolgens starten met de uitvoering. Er is nu aan de raad een aanvraag gedaan voor de voorbereidingskosten. Zodra dit is goedgekeurd, start het onderzoek. 

Nieuwe deelgebieden 

Naast het parkhart zijn ook veel andere deelgebieden in ontwikkeling. Zo komt in het midden van het park (achter Landgoed Kleine Vennep) deelgebied Groot Vennep, met veel water, groen en paden. Ook is hier ruimte voor een belevingscentrum rondom landbouw. In het oosten komen het Park-Evenemententerrein en Park-Polderlanden. Het ontwerp van het Park-Evenemententerrein is dit jaar klaar en dat wordt dan aangelegd. Daarna volgt deelgebied Park-Polderlanden. Daarnaast is gestart met het ontwerp van het deelgebied Flumen (achter de Van Zantenhal). 

PARK21 

In Haarlemmermeer is extra ruimte nodig voor het doorbrengen van vrije tijd. Zeker nu de gemeente de komende jaren verder groeit. Daarom werken we aan PARK21, het groene recreatiehart van Haarlemmermeer. Een groot park in ontwikkeling, met ruimte voor sport en ontspanning, landbouw, innovatie, educatie en veel groen. De komende jaren breiden we het park steeds verder uit, tot wel 1.000 hectare (ongeveer 1.400 voetbalvelden).