Het groene recreatiehart van Haarlemmermeer

Bestemmingsplan

PARK21 wordt een grootschalig groen- en recreatiegebied in Haarlemmermeer van ongeveer 1.000 hectare (zo'n 1.400 voetbalvelden). Het gebied ligt tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Met PARK21 willen we voorzien in de lokale behoefte aan recreatiemogelijkheden en stad en platteland samenbrengen. Ook is het doel om recreatieve en toeristische functies tot ontwikkeling te brengen. Voor inwoners uit Haarlemmermeer, maar ook voor regionale en (inter)nationale bezoekers.

Voor een groot gebied, zoals PARK21, moeten de gevolgen van de ontwikkelingen op het milieu worden onderzocht en beschreven. Dit is gebeurd in het milieueffectrapport (MER). Het milieueffectrapport is door een speciale commissie met specialisten vanuit het rijk positief beoordeeld. Daarmee is het milieueffectrapport afgerond. Het milieueffectrapport vormt een onderbouwing bij het bestemmingsplan van PARK21. Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. 

Voor PARK21 hebben we een nieuw soort bestemmingsplan gemaakt. Dit bestemmingsplan kijkt langer vooruit, 20 jaar in plaats van de standaard 10 jaar. Zo'n plan biedt meer mogelijkheden voor ontwikkeling dan een regulier bestemmingsplan. Het is daarmee wel anders dan anders om te lezen en te begrijpen. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met ons via PARK21@Haarlemmermeer.nl

Het bestemmingsplan is in april 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. We werken in het gebied van PARK21 nu volgens dit bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk. Dit betekent dat het bestemmingsplan nog aangepast of vernietigd kan worden. Er loopt namelijk een beroep bij de Raad van State (een soort rechtszaak). We zijn in afwachting van de behandeling door de Raad van State en verwachten dit medio 2024. 

Bekijk het bestemmingsplan van PARK21externe-link-icoon

Bekijk het bestemmingsplan van het Noordwestelijk deelexterne-link-icoon

Afbeelding, foto van fietsers in PARK21 (foto: Danny de Casembroot)

Fietsers in PARK21 (foto: Danny de Casembroot)