Afbeelding: foto bij nieuwsartikel Afvoeren verontreinigde grond van baggerdepot meergrond klaar

Afvoeren van verontreinigde grond op terrein baggerdepot MeerGrond

04 oktober 2023
Park21

Op het terrein van het baggerdepot MeerGrond aan de Rijnlanderweg wil de gemeente een groen en openbaar park met heuvels aanleggen. Ook is hier straks ruimte voor een aantal kleine en grote evenementen. Eerder hebben wij gedeeld dat we bijna 90% van de aanwezige grond kunnen gebruiken voor de nieuwe inrichting van het terrein. Ongeveer 10% van de aanwezige grond kan op basis van de geldende wet- en regelgeving niet op de locatie blijven. Binnenkort start MeerGrond met het afvoeren van deze grond.

Afvoeren van de verontreinigde grond

MeerGrond gaat ruim 40.000 m3 grond en ingedroogd baggerspecie afvoeren. Deze partijen grond gaan naar een erkende verwerker, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verwerken van verontreinigde grond. Het afvoeren van de grond is onderdeel van het opheffen van het baggerdepot en kan binnen de geldende milieuvergunning. Op last van de Omgevingsdienst moet de afvoer op korte termijn gebeuren.  

De grond wordt ontgraven met een kraan en afgevoerd met vrachtwagens. De vrachtwagens brengen de grond naar de haven van Amsterdam. Vanaf daar gaat de grond per schip naar de verwerkingslocatie IJsseloog in het Ketelmeer. 

Transportroute 

Het afvoeren van de grond gebeurt via de achterzijde van het baggerdepot. Dit betekent dat de vrachtwagens langs de Kagertocht rijden naar de aansluiting op de Bennebroekerweg. Vanaf de Bennebroekerweg loopt de transportroute naar de A4 en A5 richting de haven van Amsterdam (Westpoort). We gaan niet over de Rijnlanderweg om overlast zoveel mogelijk te beperken.  

Per uur zullen ongeveer 7 of 8 volle vrachtwagens het terrein verlaten en op de bestaande uitrit aan de Bennebroekerweg de openbare weg opdraaien. Dit is de plek waar de Nieuwe Bennebroekerweg overgaat in de Bennebroekerweg, dicht bij de onderdoorgang van de spoorlijn. 

Planning 

Het afvoeren van de grond start op maandag 11 september en duurt (zonder vertraging) tot ongeveer 17 november. De afvoer gebeurt tussen 6:00 en 18:00 uur. 

Meer informatie? 

Neem dan contact op met het projectteam van PARK21, door een e-mail te sturen naar park21@haarlemmermeer.nl of te bellen naar 0900-1852.