Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor een dierbare met een beperking of chronische ziekte te zorgen.  Via Mantelzorg & Meer biedt de gemeente ondersteuning, zoals begeleiding, cursussen en gesprekken met specialisten. 

Respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid om andere dingen te doen. Zo hebben mantelzorgers even tijd voor zichzelf, waardoor zij de zorg beter kunnen volhouden. Respijtzorg bestaat in de vorm van ondersteuning, een tijdelijke vervanging die de taken overneemt, maar ook via dagactiviteiten kunnen mantelzorgers ontlast worden. Daarnaast helpen activiteiten voor mantelzorgers, zoals 'Zorg ook voor jezelf' elke donderdagochtend in Sportplaza De Estafette, om even zichzelf te zijn
 

Mantelzorgwaardering

Ieder jaar, rond de dag van de mantelzorg (10 november), waardeert de gemeente mantelzorgers met een mantelzorgwaardering, een financiële bijdrage. In diezelfde week organiseert Mantelzorg & Meer diverse leuke verwen- en creatieve activiteiten. 
                      

jij helpt, wij helpen