.

LHBTI

Iedereen in Haarlemmermeer moet zichzelf kunnen zijn en zich geaccepteerd en veilig voelen. Dat geldt overal: op straat, op school, op werk, in de zorg, thuis, in de sport, in de eigen sociale kring of waar dan ook. Dit is helaas voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI) nog niet altijd vanzelfsprekend.

LHBTI's in de gemeente Haarlemmermeer kunnen rekenen op hulp en ondersteuning. Ook zijn er diverse mogelijkheden om met anderen in gesprek te gaan en elkaar te ontmoeten.

COC Kennemerland COC Kennemerland komt op voor de belangen van LHBTI’s in de regio. Het COC geeft voorlichting op scholen en helpt leerlingen bij het starten van een GSA (een Gender & Sexuality Alliance). Ook organiseert COC Kennemerland diverse activiteiten waarbij LHBTI's elkaar kunnen ontmoeten.
Jong&Out app  Via de app Jong&Out kunnen LHBTI-jongeren tot en met 18 jaar op een veilige manier met elkaar in contact kunnen komen. Ze kunnen nieuwe vrienden maken en met elkaar praten over coming-out, liefde en gender.
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor gelijke behandeling van iedereen. Heeft u het gevoel dat u gepest, gediscrimineerd of niet geaccepteerd wordt, bijvoorbeeld omdat u LHBTI bent? Bureau Discriminatiezaken Kennemerland luistert, geeft advies en kan u verder helpen.
Politie Roze in Blauw Roze in Blauw is een netwerk binnen de politie met een meldpunt voor LHBTI's die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken die te maken hebben met hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.
MENES MENES heeft samen met LHBTIQ-jongeren een platform opgericht op instagram voor alle LHBTIQ-jongeren uit Haarlemmermeer: lhbtiq_possie_hmeer. Op deze Instagram-pagina wordt informatie gedeeld, worden polls gehouden voor onderzoeken en kunnen jongeren terecht met allerlei (hulp)vragen. Jongerenwerkers en ervaringsdeskundige van MENES kunnen jongeren ondersteunen waar nodig.
Roze Loper certificaat woon- en zorgcentrum In het Zomerpark In het Zomerpark is een woon- en zorgcentrum voor ouderen in Haarlemmermeer gecertificeerd met de Roze Loper. De Roze Loper is een landelijk keurmerk voor zorg- en welzijnsorganisaties die lhbti-vriendelijk zijn. Bewoners voelen zich bij een Roze Loper-organisatie meer gezien en veilig in hun seksuele en genderidentiteit. 
Stichting Regenboog Loket Stichting Regenboog Loket biedt gratis laagdrempelige ondersteuning aan de (verborgen) LHBTI’s. Iedereen die ondersteuning zoekt of vragen heeft over seksuele geaardheid of genderidentiteit kan bij dit loket terecht. Er zijn medewerkers beschikbaar om mee in gesprek gaan. De ondersteuning valt onder informele zorg. Dit betekent dat er is geen doorverwijzing nodig is. Er zijn verschillende mogelijkheden om in contact te komen met stichting Regenboog: ga naar de website waar direct een chatgesprek gestart kan worden of vul het contactformulier in. Ook is er een WhatsApp hulplijn (06 8712 9968) waar gebruik van gemaakt kan worden.

Regenbooggemeente

Sinds december 2019 is Haarlemmeermeer een regenbooggemeente. De komende jaren geeft Haarlemmermeer een extra impuls aan de sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI's in Haarlemmermeer met het Regenboogbeleid. Lees ook het interview met wethouder Steffens over de Regenboogagenda en het artikel over Coming Out Day 2020.

Bekijk ook de video van Regenbooggemeente Haarlemmermeer:

 

Wat kun je als organisatie doen?

Samen met verschillende organisaties in Haarlemmermeer willen we zorgen voor meer diversiteit en sociale acceptatie voor iedere inwoner van de gemeente. Op 9 oktober 2020 ondertekenden meer dan 40 organisaties digitaal het Regenboog-convenant van de Regenboogalliantie Haarlemmermeer. Met de alliantie willen organisaties uit verschillende sectoren (welzijn, cultuur, sport, zorg, horeca, overig bedrijfsleven, veiligheid) zich inzetten voor sociale acceptatie, zichtbaarheid en veiligheid van LHBTI’s. We trekken samen op in het organiseren van activiteiten om aandacht voor dit belangrijke onderwerp te vragen.

Ook aansluiten bij de Regenboogalliantie? Stuur een e-mail naar regenboog@haarlemmermeer.nl.